หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ชนแหลก ที่เมือง เฟิ่งสุ่น (ฮงสุน)

รูปภาพของ suthin_sun

ขับรถแบบบ้าดีเดือด นึกว่ามีแต่ที่เมืองไทย เมืองจีนที่ กม. เคร่งครัดก็ยังเหมือนกันแต่ที่แน่ช่วงที่ไปเมืองฮงสุน ทำให้รู้ว่า คนเมาขับที่นั่นยังเป็นเรื่องปรกติ มีให้เห็นอยู่ 

http://www.chaokehui.com/thread-43366-1-1.html 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal