หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

"เหมยโช้ยเค้าหยุก" อาหารเด่น ของฮากกา

รูปภาพของ สิทธิพร1

梅菜扣肉 - 來生不做香港人 Hakka Pork Belly - To Be or Not To Be (HKTV Drama Series)
เหมยโช้ยเคาหยุ๊ก อาหารดีที่สุดของชาวฮากกา 

煮家男人 Bob's Your Uncle เผยแพร่เมื่อ 26 ธ.ค. 2014

今日做一個超好食嘅客家菜,再講吓呢套神劇。
如果你鍾意呢個做法記得"like"同訂閱我個頻道啦。多謝。

Probably the most well known Hakka cuisine and probably the best Hong Kong TV drama in recent years.
If you like this vid, click "like" and subscribe to my channel. Cheers.

五花豬腩肉一斤(600克)- 600g of pork belly
甜梅菜400克 - 400g of sweet preserved vegetables
蒜頭5個 - 5 cloves of garlic
薑30克 - 30g of ginger
糖1茶匙 - 1tsp of sugar
紹興酒1茶匙 - 1tsp of Chinese cooking wine
生抽1茶匙 - 1tsp of light soy sauce
老抽2湯匙 - 2tbsp of dark soy sauce


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal