หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รวม นิทาน สำนวนจีน

รูปภาพของ webmaster

เนื่องจาก เห็นมีบทความ ที่เป็นเรื่องเล่าสำนวนจีนดีๆ หลายบทความกระจายกันอยู่ จึงขอรวมเล่มขึ้น ชั้นหนั้งสือ ให้อ่านกัน

และ เพื่อให้ชื่อเรื่องได้เป็นชื่อในสารบัญ ที่สามารถเห็นสารบัญ(ชื่อเรื่อง) ก็เข้าใจได้ว่าเมื่อคลิก บล๊อกนี้/หน้านี้ คือสำนวนใด และผู้เสนอความเห็นมาเพิ่มเติม ก็ตอบหรือเสริมในเรื่องเดียวกันได้ง่ายๆ ทำให้แต่ละหน้าไม่ยาวเกินไป ไม่สับสนค้นหาง่ายอีกด้วย

สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงผู้ที่จะเขียนบทความที่เป็นเรื่องเล่าขยายความสำนวนจีนต่างๆ เข้ามา อาจจะเป็น "บล๊อก" หรือ "หน้าหนังสือ" ก็ได้ โดยแบ่งเป็นหน้าละ 1 เรื่อง (ถ้าเป็นสำนวนใหม่ ให้สร้างเป็นเรื่องใหม่) โดยใช้ สำนวนเป็นชื่อเรื่อง เมื่อส่งข้อความแล้วค่อยจัดโครงสร้าง ให้ [Parent:] เป็น "รวม นิทาน สำนวนจีน" ก็จะได้สารบัญ ในหน้าหนังสือ นี้โดยอัตโนมัติ

 


Tip  การสร้างหน้าหนั้งสือนี้ ทำได้ 2 วิธีคือ

  1. สร้างเป็นบล๊อก ตามปรกติ แล้วมาจัดโครงสร้าง
  2. สร้างเป็นหน้าหนั้งสือโดยตรง ทำได้ 2 ทาง คือ
    • คลิก สร้างเนื้อหา  / หน้าหนั้งสือ แล้วเลือก Parent ได้เลย
    • คลิกที่ เพิ่มหน้าย่อย ใต้เรื่องหลักที่ต้องการให้เป็น สารบัญ

ซึ่ง การสร้างเป็นบล๊อกก่อน หรือสร้างเป็นหน้าหนังสือโดยตรง มีความแตกต่างกัน คือ

ถ้าเป็นบล๊อก (ค่าปรกติที่ตั้งไว้ คือ) มันจะแสดงรายการ บล๊อกล่าสุด และแสดงหัวเรื่องในหน้าแรกด้วย จึงเหมาะไว้เป็นปกหนั้งสือ หรือเรื่องที่ต้องการให้มีรายชื่อขึ้นในรากบล๊อกล่าสุด ในหน้าแรกด้วย


ถ้าเป็นหน้าหนั้งสือ ปรกติจะไม่ชื่อเรื่องแสดงในหน้าแรก และไม่แสดงรายการในรายการบล๊อก ล่าสุด จึงเหมาะไว้เป็นใส้ในหน้าหนั้งสือ เพราะถ้าเป็นเรื่องราวภายในเล่มเดียว ที่ทะยอยเขียนเพิ่มทีละเล็กละน้อย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแสดงในหน้าแรกบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหน้า


สำหรับรายการที่เขียนไปแล้ว ท่าน(ที่ระดับ User สูงกว่าเค่อเหยิน) สามารถจัดโครงสร้างใหม่ หรือเลือกให้แสดงรายชื่อในหน้าแรก หรือไม่ก็ได้ โดยคลิกไปที่ "แก้ไข" แล้วลงมาข้างล่างตรง "ตั้งค่าการตีพิมพ์" ติกตรง "จัดพิมพ์ในหน้าแรก" หรือไม่ก็ได้ ส่วนที่ "จัดพิมพ์แล้ว" ถ้าไม่ติกไว้ จะไม่มีการแสดงผลในหน้านี้ (แบนไว้ก่อน แต่ไม่ยังลบ)

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal