หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

客属会馆=客屬會舘(印尼)

รูปภาพของ ฉินเทียน

 

 

 

http://www.mmhbengkulu.org/               印尼客家博物馆 = 印尼客家博物館                         Museum Hakka Indonesia 

http://hakkapeople.com/node/4775


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal