หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

.

รูปภาพของ วี่ฟัด

 

.


รูปภาพของ วี่ฟัด

ท่านผู้ว่าราชบุรีนำบิดาเซี่ยงผุงเข้าจวน

ท่านผู้ว่าท่านเป็นคนกตัญญู ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ ท่านจึงนำรูปบิดาคนฮากกา เซี่ยงผุง ของท่านนำเดินเข้าจวนด้วย 
รูปภาพของ ฉินเทียน

++++++孝++++++

นาย สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
วัน เดือน ปีเกิด : 15 มิถุนายน 2500   ภูมิลำเนา : อ.เมือง จ.ราชบุรี 
การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม :
หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่น 38
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 52
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
การรับราชการที่สำคัญ :
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
นายอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ระดับ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี
ปลัดจังหวัดชัยนาท
ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น :
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดราชบุรี (รับรางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี 2546
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน (นายอำเภอแหวนเพชร) ภาคกลาง ประจำปี 2547 (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)
รับรางวัลนายทะเบียนอำเภอดีเด่น และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) สำนักทะเบียนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2547
รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลวิทยากรกระบวนการต้านยาเสพติด (ครู ก.) ในฐานะอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรประสานพลังแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ (ชนะเลิศภาคกลาง)
รับโล่รางวัลบุคลากรภาครัฐ ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น (ระดับภาคกลาง) ประจำปี 2547 จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ  ท่านผู้ว่าฯ เป็น 客人 ขักหงิ่น ที่มีความกตัญญู รู้บุญคุณ จึงหนุนนำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน ตั้งแต่โบราณกล่าวไว้มีใจความสำคัญ คือ ยามมีชีวิตแบกขึ้นหลัง (孝) ครั้งจากไปแบกแนบชิดหัวใจ(ป้ายวิญญาณ) ท่านผู้ว่าฯ เป็นศิษย์เก่า ม. รามคำแหง และ ม. ธรรมศาสตร์ ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้รับรางวัล ครั้นมีตำแหน่งนายอำเภอ ต้านยาเสพติด ใน อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี (ห้วยกระบอก ก็อยู่ อ.บ้านโป่ง)
สมาคมฮากกา ราชบุรี มีสมาชิก ผู้ก่อตั้งมาจาก ฮิลแหน่ล จากนั้น ฟุ้งสุ่น โม้ยเย้น ไทปู เกียดหยอง ฯลฯ ก็มาร่วมกันทำให้สมาคมฮากกา ราชบุรี มีชื่อเสียง เลื่องลือไกลในความดีมีคุณธรรมนำสังคมเจริญรุ่งเรืองนาน   
รูปภาพของ วี่ฟัด

รุ่นพี่

          ที่จริงท่านผู้ว่านี่ท่านเป็นรุ่นพี่ไหง่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนประจำจังหวัดชาย เพียงปีเดียวเองครับยังพอทันๆกันอยู่

รูปภาพของ วี่ฟัด

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ครบรอบ 128 ปี

               ป้ายโฆษณางานศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศราชบุรีครบรอบ 128 ปี ด้านซ้ายมีรูปท่านผู้ว่าสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชบุรีคนปัจจุบัน ด้านขวาเป็นภาพของอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีคุณหมอสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ( ปัจจุบันท่านย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีแล้ว ) ทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรีด้วยกันทั้งคู่ และยังเป็นคนเชื้อสายฮากกาด้วยกันทั้งคู่อีกด้วย

        โรงเรียนที่ใช้ชื่อเบญจมราชูทิศในประเทศไทยมีอยู่ 5 โรงเรียน เช่น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ฯลฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 ปัจจุบันเป็นปีที่ครบรอบ 128 ปีแล้วครับไทกา วันที่ 6 ธันวาคม 2557 จะมีงานเบญจมราชูทิศราชบุรี ครบรอบ 128 ปี บรรดาศิษย์เก่าคงไปกันพร้อมหน้าแต่รุ่นแรกๆคงไปไม่ได้แล้วคงอายุเกินร้อยกันถ้วนหน้า ส่วนไหง่ก็ปาเข้าไปรุ่นที่แปดสิบกว่าๆแล้วครับ

รูปภาพของ นายวัฒนชัย ศิริพันธ์

 เซี่ยงเดี

 เซี่ยงเดียวกับผมเลย

 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal