หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ขอบันทึกไว้ดังๆว่า " ปราชญ์แดนสยามนาม เสฐียรโกเศศ - นาคประทีป ( ศ. พระยาอนุมานราชธน ) คือคนเชื้อสายฮากกา

รูปภาพของ วี่ฟัด
 
ภาพท่านพระยาอนุมานราชธน เสฐียรโกเศศ - นาคประทีป
 
 
                     ในประเทศไทยถ้าจะยกย่องใครสักคนที่จะเรียกว่าปราชญ์ทางด้านภาษาวัฒนธรรมในอันดับต้นๆแล้วไซร้ต้องยกให้ท่านนี้เลยครับไท้กา ซึ่งก็คือท่านเสฐียรโกเศศ - นาประทีป หรือศ. พระยาอนุมานราชธน ท่านเป็นแต่งผู้แปลหนังสือมากมายที่เป็นผลงานในระดับที่เรียกว่าวรรณคดีได้ เอาแบบที่นึกออกง่ายๆก็คือวรรณกรรมแปลเรื่องกามนิต-วิสิฏฐี ไงพระเดชพระคุณท่าน แต่ไท้กาจะรู้หรือไม่ว่าบรรพบุรุษของท่านมาจากฮงสุนหรือฟุ้งสุ่น ดินแดนคนฮากกาของเรานี่เอง
                       สืบเนื่องจากวันนี้ไหง่ได้มีโอกาศคุยเรื่อง สกินเนอร์ กับเพื่อน ได้ทราบว่าการมาทำวิจัยของศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลคือสกินเนอร์ซึ่งได้ทำวิจัยเกี่ยวกับสังคมจีนในไทยนั้นได้รับความอนุเตราะห์จากท่านเสฐียรโกเศศเป็นอย่างมากด้วยความรู้จักมักคุ้นกัน ไหง่จึงมาสืบค้นต่อจึงทราบว่าเสฐียรโกเศศนี่ท่านเป็นคนเชื้อสายฮากกานี่เองท่านจึงเป็นนักการศึกษาที่หาตัวจับยากขปงประเทศไทย 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal