หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เทศกาลตำนานจีน 中国传统节日)

การเรียนการสอนภาษาแคะชั้นแคะ
หนังสือฉบับแคะตุง Blossom การเรียนการสอนรวมทั้งแคะการ์ตูนต้นแบบ cum-การ์ตูนประดิษฐ์หลิวทำงานชั้นเรียนศิลปะพื้นบ้านภาพการ์ตูนและวิทยาศาสตร์ "แกรนด์สมาร์ทและคุณป้า" ซึ่งงานศิลปะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แรงจูงใจการฝึกอบรมการอนุรักษ์ความงามนักเรียนและจินตนาการ

桐花版電子書客語教學,內容包括客家人漫畫暨發明大師劉興欽的漫畫、民俗藝術圖片、以­及科學卡通《大嬸婆與小聰明》,其藝術作品可激發學習動機,培養學童美學涵養與想像力­。


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal