หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การบริหารจิตยุทธหว้ายตันกง ลดหยุดเบาหวาน

การบริหารจิตยุทธหว้ายตันกง ลดหยุดเบาหวาน
ของจีนโบราณรู้จริง-ดีจริงๆๆๆ

การที่ไหง่เหมือนหายตัวไปนานนม มิใช่เกียจคร้านโพสข้อความ หากเครื่องคอมฯมันชราภาพใช้มานานหลายปี ซ่อมแล้วซ่อมอีกอยู่หลายครั้ง ครั้งละหลายวัน พอเอากลับมาลองใช้ได้ไม่ชั่วโมงก็เสียอีก เอากลับไปซ่อมโน่นเปลี่ยนนี่ ช่างโทษเสีย-วุ่นวาย เราก็ควักจ่ายจนกระเป๋าแฟบ ก็แก้ไม่หาย เพราะ....

สรุปได้ว่า เครื่องเก่าใช้มานาน อุปกรณ์ต่างๆย่อมเสื่อมสภาพไปตามที่คนสร้างกําหนดอายุงานของมันอยู่ในเครื่องแล้ว ถึงเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ ก็ไปเสียตัวอื่นรํ่าไป

สรุปอีกทีที่เด็ดขาด คือซื้อเครื่องคอมฯใหม่มาใช้ ตัดทุกปัญหาไปเลย

นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆ เกี่ยวกับเครื่องคอมฯหรือสมองไฟฟ้า ส่วนร่างกายมนุษย์ ที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า " หุ่นยนต์ชีวภาพ "(Biological Robot) มันต่างจากเครื่องยนต์กลไกที่มนุษย์สร้างขึ้น คือร่างกายมนุษย์หรือหุ่นยนต์ชีวภาพนี้ เมื่ออวัยวะบางส่วนเสียหาย ไม่ว่าเกิดจากการใช้งาน หรือเกิดจากความแก่ชรา มันมีขบวนการซ่อมแซมตนเองได้(Self Healing Process) ซึ่งเรื่องนี้จีนโบราณรู้มานานแล้ว และได้ค้นคิดวิธีกระตุ่นขบวนการที่ว่านั้น ที่รู้จักแพร่หลาย คือ ไท้เก็กหรือไท่จี๋ ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน แต่ของไหง่ที่นําเสนอนี้เรียก " หว้ายตันกง " หรือจิตยุทธยืนสมาธิ ใช้รักษาโรคเรื้อรังต่างๆได้จริง ชลอความแก่ชราได้จริง เมื่อเราฝึกเรียนรู้มันจริงๆ

การที่ไหง่มาฝึกและเรียนรู้มันมีเหตุ คือเป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ช่วงอายุ 40 ต้นๆ กินยาตามหมอสั่งและใช้วิธีออกกําลังกายรูปแบบต่างๆ พอได้ผลตอนที่ออกกําลังวิ่งบ้างเดินบ้าง แต่พอหยุดออกกําลังไม่กี่วัน ความดันโลหิตก็ขึ้นสูงขึ้นมาอีก เป็นอย่างนี้ 2 ปี จึงคิดหาวิธีลดความดันที่ได้ผลจริงๆ เหมือนฟ้าบันดาล ไปเดินเล่นใต้สะพานตลาดพลู เห็นคนสูงอายุร้องฮือฮา สั่นมือสั่นแขน ก็แวะเข้าไปดู มีคนแก่ใจดีชวนให้มาเล่นออกกําลังแบบเขา ไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งสิ้น ไหง่ก็เลยลองเล่นหว้ายตันกงกับเขาบ้าง ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นคนหนุ่มที่สุด

หลังเล่นได้ 1 เดือน ก็ไปหาหมอวัดความดันพร้อมยาที่ต้องกินประจํา ผลการวัดปรากฏว่า ความดันปกติ 80/120 ซึ่งส่วนใหญ่เกิน 85/140 มานานปีแล้ว การที่ได้ผลดังว่า ทําให้ไหง่เล่นกายบริหารนี้มาตลอดนับ 10 ปี ช่วง 5-6 ปีแรก ยาลดความดันไม่ค่อยได้กินแล้ว จนมาช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายอย่างในชีวิต จําต้องทํางานวันละ 17-18 ชั่วโมง เพื่อพาครอบครัวให้อยู่รอด จึงว่างเว้นกายบริหารไป ใช้กินยาอย่างเดียว เกือบ 10 ปี ยังเอาอยู่ นี่เพราะอานิสงส์ของหว้ายตันกงที่เกิดกับตัวไหง่

ส่วนประสบการณ์ที่เกิดกับคนอื่นมีมากมาย ที่เล่นแล้วหายจากอัมพฤก โรคภูมิแพ้ ยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และอื่นๆจาระนัยไม่หมด

หมายเหตุ * ยังมีท่านวดหน้า-นวดตัว เสริมผิวพรรณให้อ่อนกว่าวัย ถ้าเวปมาสเตอร์จะกรุณาขอลงให้หมด เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ 

ได้ผลในอาทิตย์เดียว!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.57 วี่ฟัดโกพาไหง่ไปเยี่ยมบ้านอาจี้ยับเหี้ยนจิน ที่อยู่ชานเมืองราชบุรี ตามที่ได้เคยนัดกันมาดูหลาน ทีแรกคิดว่าเป็นแค่ญาติห่างๆของอาจี้ ที่ไหนได้ เป็นลูกของลูกชายแกเอง มีอาการที่เรียกว่า "  ตาบอดสี " หรือเห็นสีต่างกว่าคนอื่น อย่างเช่นแดง เขาเห็นเป็นเขียว ไหง่ดูอาการหลานคนนี้แล้ว เกิดจากสมองสั่งการเร็วมาก (อาจี้และสามีเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วเช่นกัน) วิธีแก้คือทําให้สมองกับร่างกายสมดุล ก็ใช้วิธีนวดครึ่งท่อนบน(จากหน้าถึงบริเวณอก) กับสั่นมือและฝึกหายใจเข้า-ออกช้าๆ วันละ15 นาที โดยไหง่สาธิตการนวดให้ดู คิดว่าน่าจะค่อยๆได้ผล เมื่อเซลสมองเกิดความสมดุล ก็จะเห็นสีเหมือนคนอื่น แต่...

มีข้อน่าแปลกใจที่คาดไม่ถึง คือ สามีอาจี้ซึ่งเคยเป็นนายไปรษณีย์ราชบุรี(เทียบเท่าผู้อํานวยการเขต) แกฝึกเล่นหว้ายตันกงตามหนังสือของไหง่ อาการเจ็บเรื้อรังมานานปี อันเกิดจากการไดร๊กอร์ฟ ได้ค่อยบรรเทาหายเจ็บลงมาก แกจึงขอให้ชี้แนะการสั่นแขนที่ถูกต้อง ไหง่ก็ได้ชี้แนะไม่ปิดบัง รวมทั้งได้กดจุดเปิดจักระให้ ซึ่งสามีอาจี้บอกหลังจากเปิดจักระว่า " เหมือนมีไฟฟ้าวิ่งแปร๊ดไปทั้งตัว " ซึ่งเกิดจากเลือดลมที่ถูกอัดอั้นวิ่งไม่สะดวก เมื่อพลังจักระทะลวงเปิดทาง จึงเกิดความรู้สึกดังกล่าว

งานนี้อาจี้ยับเหี้ยนจินก็ได้รับการเปิดจักระอย่างไม่รู้ตัวเช่นกัน ซึ่งทําให้กี่สบายตัวคล่องแคล่วขึ้น และจะขอฝึกกายบริหารหว้ายตันกงเช่นกัน ซึ่งไหง่ก็แนะว่าเอาแค่ 2 ท่าแรก คือสั่นแขนกับหายใจ เมื่อคล่องดีมีสมาธิแล้ว ค่อยเจาะไปท่าอื่นๆไม่ต้องทํารวดเดียว 20 ท่า นี่แหละที่ไหง่ว่า " ฝึกจริง ทําจริง ก็เกิดผลรักษาได้จริง " แต่ดีที่สุดคือร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ท่านว่าจริงไม๊?

รูปภาพของ ฉินเทียน

医生 / 醫生

医生 / 醫生 /Yīshēng หมายรวมถึง ทางการแพทย์จีน เป็นอีกทางเลือกของผู้รักษาสุขภาพ ตราบนานนับพันๆปี มี อาหงิ่วโก๊ ได้รับความรู้สู่รุ่นต่อไป ในวิชาแพทยศาสตร์แขนงนี้ มีให้เรียนลูกศิษย์อาจจะเรียนเป็นร้อย เป็นพัน และเปิดกิจการ นวดแผนจีนฮากกา / จีนแคะ / 客人 / 客家 / Hakka  นะครับ

ศึกษาเป็น " ปรัชญา " ปฏิบัติเสมอ " เทพบนดิน " ?

การฝึกวิทยายุทธ " หว้ายตันกง " เมื่อจิตว่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ก็จะกลายเป็น " เทพจิต " กายหยาบจักแปรสภาพเป็นธรรมกาย หากมีความสําเร็จในขั้นสูงสุด จะเสมอเป็นเทพบนดิน มีพลานามัยแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามชรา

หมายเหตุ " ตอบฉินเทียน ไหง่เคยเป็นครูฝึกวิชานี้ให้คนเป็นร้อยมาแล้ว เคยไปเปิดศูนย์ฝึกตามสถานที่ต่างๆหลายแห่ง ล้วนเป็นวิทยาทานทั้งสิ้น ถือได้ว่าป็นการกันและรักษาโรคไปพร้อมกันในตัว

แต่จะให้ถึงขั้นเป็นหมอจีนนั้นยังห่างไกลมาก ไปไม่ถึงขั้นนั้น เพราะวิชากายบริหารนี้ ต้องการให้ 10 ระบบสําคัญในร่างกายทํางานอย่างเต็มประสิทธิิภาพ ถ้าฝึกก็เกิดผล ไม่ฝึกก็ไม่มีผล ไม่ได้มีเรื่องหยูกยาเข้ามาเกี่ยวข้องเลย แล้วจะให้เป็นหมอยังไง? เพราะไม่มีการเรียนรู้เรื่องการสั่งยาใดๆ 

          (ทีแรกพิมพ์ข้อความสําคัญมีสาระไปเยอะ แต่กดอีท่าไหนไม่รู้หายหมด เลยพิมพ์ใหม่แค่สั้นๆไปก่อน แล้วมาว่ากันใหม่! )   

เกร็ดจริงที่ได้พิสูจน์...?

อ๋า..เป็นชื่อเถ้าแก่โรงปั๊ม แกยกโม่เล่เหล็กหนัก 4-50 กก.ทุกวัน มีกล้ามแขนเป็นมัดๆ และเป็นแชมป์งัดข้อในซอย ที่คนวัยเดียวกัน 4-50 ปี ไม่มีใครชนะแกได้

ไหง่เป็นคนทํางานใช้สมอง ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่ มีแต่เล่นหว้ายตันกง จึงไม่มีกล้ามอะไรให้เห็น เวลาร่วมวงกินเหล้ากับเพื่อนๆ เถ้าแก่อ๋า(เฉ่าจูหงิ่น)มักท้างัดข้อ เพื่อนๆต่างส่ายหน้า เพราะงัดแพ้แกมาแล้วทั้งนั้น...

คงเหลือแต่ไหง่ที่บ่ายเบี่ยงไม่เคยงัดข้อกับกี่ ทั้งที่กี่เคยท้ายิกๆหลายครั้ง มาครั้งหนึ่งเพื่อนๆยุให้ไหง่ลองงัดดูบ้าง เผื่อจะสู้ได้ เสี่ยอ๋าจะได้ไม่เที่ยวอวดท้าใครอีก ไหง่เห็นว่าเพื่อนกัน เขาคุยแล้วมีความสุขก็ปล่อยเขาเถอะ แต่มาคราวนี้เพื่อนขยั้นขยอหนัก ก็เลยลองงัดดู เกิดทันที...

เกิดการพนันขันต่อ เสี่ยอ๋าเป็นต่อ 3 ต่อ 1 คือเสี่ยอ๋าชนะได้ 1 ถ้าแพ้เสีย 3

ผลการงัดข้อครั้งแรกนั้น ก็อย่างที่ไหง่ว่า ไม่อยากให้มีการได้เสีย เสี่ยอ๋างัดไหง่เหมือนๆจะลง แต่ไหง่ก็งัดขึ้นมาในลักษณะเป็นลองนิดๆ แต่เมื่องัดไม่ลงก็เท่ากับเสมอ จึงไม่มีใครได้ใครเสีย...แค่นี้เพื่อนๆก็แปลกใจ ทําไมแชมป์อย่างเสี่ยอ๋างัดไหง่ไม่ลง นั่นเพราะพวกกี่ไม่รู้?

แต่ไหง่รู้ว่าพลังพิลาเดช(พลังสดใสงดงาม)จากการเล่นหว้ายตันกง ต้านทานกําลังเสี่ยอ๋าได้สบายๆ

เรื่องนี้ค้างคาใจเสี่ยอ๋ามาก เวลาตั้งวงกินเหล้าถ้ามีโอกาส กี่จะท้าไหง่งัดข้อเพื่อให้หายข้องใจ ไหง่ก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยว่า " ก็งัดกันแล้ว เห็นๆว่าอั๊วเป็นลองเฮียนิดๆ และไม่อยากปวดแขน เฮียยกโม่เล่เหล็กทุกวัน อั๊วไม่ได้ออกแรงอย่างเฮีย สู้ไม่ไหวหร๊อก! " แต่เสี่ยอ๋าว่า " เฮ้ย..มันไม่รู้ดํารู้แดง ลองอีกทีชื้อๆโท่ย(ลองดูๆ) " ไหง่ว่ากินเหล้าคุยกันดีกว่า แล้วไม่สนใจงัดข้อด้วย

จนมาวันเกิดนายทหารระดับนายพัน มีการจัดเลี้ยงมีร้องเพลงคาราโอเกะ พอกินกําลังตึงๆ เสี่ยอ๋าอยากเด่นท้าเพื่อนในวงงัดข้อ เพราะกี่่เสียงแหบร้องเพลงสู้เขาไม่ได้ก็ของัดข้อสร้างปมเด่น เพื่อนในวงไม่มีใครเอาด้วย ทหารนายพันคนเป็นเจ้าภาพเลยขอลอง เพราะแกเคยฝึกทหารออกกําลังเป็นประจํา ผลการงัด..

ทหารนายพันข้อแข็งสู้เสี่ยอ๋าไม่ได้ แพ้ราบคาบ เสี่ยอ๋าเลยจี้มาที่ไหง่คนที่กี่คาข้องใจ แรกๆไหง่ก็บ่ายเบี่ยง แต่นายทหารคนเป็นเจ้าภาพพูดฟันธงว่า..

" อั๊วยังงัดเลย แพ้ก็ไม่เห็นเป็นไร ไม่มีอะไรต้องกลัว เราลูกผู้ชายไม่สู้อายเขา! "

เอางัดก็งัด พอตั้งข้อศอกเตรียมงัด เสี่ยอ๋าขยับลูกหนูที่กล้ามแขนนูนดิ้นดิ๊บๆ สวนแขนของไหง่มีกล้ามนิดๆเท่านั้น ถ้าไม่เกร็งก็เรียบๆเหมือนคนคนทํางานเบาทั่วไป

" งัดได้! " คนเป็นกรรมการให้สัญญาณ เสี่ยอ๋าออกแรงงัดเต็มที่ ไหง่ผ่อนให้ข้อเอนเกือบติดโต๊ะ(ติดโต๊ะถือเป็นแพ้) แล้วค่อยดึงข้อขึ้น เสี่ยอ๋าก็ออกแรงกดจนหน้าแดงกลํ่า แต่ไหง่ก็ยังดึงข้อขึ้นมาจนตั้งระดับ 50-50 แล้วเร่งพลังพิลาเดชค่อยๆกดจนเสี่ยอ๋าแพ้ราบคาบ เสี่ยอ๋าว่า " วันนี้สงสัยกินเหล้าเยอะไปวะ " ไหง่เลยว่า " งั้นอั๊วต่อให้เสี่ยสองแขนเลย ถ้าเสี่ยเอาข้ออั๊วลงได้ก็ถือว่าอ้๊วแพ้เสี่ยก็แล้วกัน! "

ว่าแล้วไหง่ตั้งข้อขึ้นที่โต๊ะ เสี่ยอ๋าใช้ 2 มือจับที่ข้อไหง่โยกให้พับคาโต๊ะ แต่พลังพิลาเดชวิ่งซ่านที่เอ็นข้อไหง่ล๊อคแข็ง เสี่ยอ๋าออกกําลังโหนทั้งตัว(นํ้าหนัก 85-90กก.) ข้อไหง่ยังตั้งตระหง่าน ทหารนายพันยกนิ้วแม่โป้งให้

นับวันนั้นจวบทุกวันนี้ เสี่ยอ๋าหรือเถ้าแก่อ๋าไม่เคยท้าไหง่งัดข้ออีกเลย นี่คือเรื่องจริงของพลังพิลาเดชที่ได้จากกายบริหารหว้ายตันกง

(เรื่องจริงนี้ เกิดเมื่อปี 2542 หรือเมื่อ 15 ปีที่แล้ว)

นี่แหละผลของการหมั่นออกกำลังกาย

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องหมั่นออกกำลังกาย นะครับพี่น้อง ดูตัวอย่างผู้อาวุโส อาหงิ่วโกสิ อายุ60 กว่าแล้ว แต่สุขภาพดีเพราะการหมั่นออกกำลังกาย ด้วยเคล็ดวิชาหว้ายตันกง ทำให้เกิดกำลังภายในซึ่งเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง อยากมีกำลังภายใน หรือพลังพิลาเดชแบบซือแป๋ก็ลองปรึกษาท่านอาวุโสดูนะครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal