หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ลีกวนยู "ตระกูลลี ถ่องเควงศ์" อำเภอไท้ปู 李光耀 大埔唐溪李氏堂

รูปภาพของ แกว้น
 
ป้ายทางหลวงบอกทาง บ้านบรรพชนลีกวนยู อดึตนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ และเถี่ยนกาเปี้ยง เศรษฐีฮ่องกง ผู้ใจบุญ 
เส้นทางหมู่บ้านตระกูลลี ถ่องเควงศ์ หมู่บ้านกู้ญา ตำบลกอวปี อำเภอไท้ปู  指导方向,唐溪李氏堂 古野村 高陂镇 大埔县 (唐溪 คือชื่อเดิมและ 塘溪 ตามป้ายคือชื่อใหม่)
ผืนนาหน้าบ้านบรรพชนลีกวนยู หมู่บ้านกู้ญา ตำบลกอวปี อำเภอไท้ปู  李光耀祖居面前的田野,古野村 高陂镇 大埔县  
 
  
ประกาศราชการท้องถิ่นอำเภอไท้ปู สถานอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์อำเภอไท้ปู บ้านบรรพชนลีกวนยู - จุงฮ้อนที้ “ 中翰第 ” 19 เมษายน 2005
รายละเอียดจารึก  
ปัจจุบัน สถานศึกษาประวัติศา่สตร์วัฒนธรรมโบราณของคนฮากกา ( คากกา ในสำเนียงไท้ปู )
บทกวีตุ้ยเหลี่ยนสองข้างประตูหน้า 门迎百福  户纳千祥  
 

รูปภาพของ แกว้น

ฮาซานฟู้ “下山虎” แบบบ้านของคนฮากกา

 
 
 
 
 
เดินผ่านประตูหน้าเข้าไปจะพบกับเทียนเจี้ยงก่อน “天井”  
 
 
   
 
บ้านจุงฮ้อนที้ “中翰第” เป็นบ้านแบบเดียวกันกับบ้านทั่วไปของคนฮากกาชื่อว่า เสือลงเขา หรือฮาซานฟู้ “下山虎” 
ทวดของลีกวนยูชื่อ ลี่มูกหวุ่น “李沐文” เดินทางกลับมาสร้างในปีคศ. 1984 ภายหลังประสบความสำเร็จการค้าเจริญรุ่งเรืองในประเทศสิงคโปร์
และคงจะเหมือนกับบ้านอาหงิ่วโกด้วยครับ 
รูปภาพของ ฉินเทียน

李光耀 座山

Published on Dec 15, 2012

Lee Kuan Yew (1923-), the founder of modern Singapore and Singapore's first Prime Minister (1959-1990). 光耀 (1923-), 现代新加坡的缔造者和新加坡首位总理 (1959-1990). 李光耀籍贯:广东大埔客家 Hakka people have had a significant influence on the course of Chinese and world history: in particular, they have been a source of many revolutionary, government, and military leaders. 家人对中国和世界历史上的过程中有显着的影响: 尤其是他们一直以来是许多革命, 政府和军人领袖的来源.

杨澜访谈录: 李光耀, 小舞台大人物 (21.11.2009)

 

รูปภาพของ แกว้น

ทัศนียภาพ นครเหมยโจว อ.ไท้ปูู ต.กอวปี

รูปภาพของ วี่ฟัด

คนกว๋อปี เซี้ยงลี่ที่แม่กลอง

           เมื่อไม่นานนี้ไหง่ได้ค้นพบคนเซี้ยงหลี่ กวอปี ไท้ปู ที่แม่กลอง สมุทรสงคราม ที่จริงรู้จักกันมานานแล้วแหละแต่ไม่เคยไถ่ถามกันเพราะไหง่คิดว่าบ้านนี้เป็นคนแต้จิ๋วมาตลอด และคิดว่าแม่กลองไม่น่าจะมีคนฮกกาอยู่ จนบังเอิญวันหนึ่งได้ยินคนในบ้านเรียกญาติกันแบบคนแคะจึงไถ่ถามกันทราบว่าเป็นคนกวอปี ไท้ปูดังกล่าว และยังทราบอีกว่าแถวๆแม่กลองก็มีคนฮากกาจำนวนหนึ่ง และยังมีการรวมตัวกันมีการเลี่ยงสังสรรค์กัททุกปีแต่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นสมาคม 
รูปภาพของ แกว้น

คนกอวปี เซี้ยงลี่

คนกอวปี เซี้ยงลีแห่งแม่กลอง คงจะเป็นคนในตระกูลลี ถ่องเควงศ์ด้วยเหมือนกัน และเป็นอีกหนึ่งเหล่ากอของตระกูลลี ฟูกเกี้ยนวงศ์ (ฮกเกี้ยน) ของคนทั่วโลกครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal