หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

คำแนะนำการออกเสียง"สระ"ภาษาฮากกา

รูปภาพของ สิทธิพร1

ออกเสียงบทนำฮากกาสระ

通用注音字16A_客語韻母介紹1

通用注音字16B_客語韻母介紹1

通用注音字16C_客語韻母介紹1

通用注音字17A_客語韻母介紹2

通用注音字17B_客語韻母介紹2

通用注音字22A_客語俗諺

通用注音字22B_客語俗諺

通用注音字23_客語歌謠 客家本色


ชักน่าสนใจ

ผมเห็นการอ่านจีนเป็นสำเนียงฮากกา  น่าสนใจมาก เอามาปรับใช้เป็นอ่านเป็นอักษรไทยคงไม่ยาก แต่สงสัย เขาพิมพ์ฮากกาโดยคอมได้อยากไร แสดงว่า เขาต้องมีแป้นพิมพ์รองรับ แล้วที่ว่าแป้นพิมพ์นี้เราจะหาวิธีโหลดโปรแกรมได้อย่างไร

รูปภาพของ ฉินเทียน

皇家泰語轉寫通用系統

ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดกฎเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง ซึ่งน่าสนใจ ในการศึกษาเทียบกับภาษาต่างๆ ในระบบการออกเสียง โดยใช้อักษรโรมัน มีโปรแกรมให้ใช้ได้ด้วยนะครับ สำหรับแป้นพิมพ์ก็คือ แบบที่ใช้ตามบ้านนะ จะยากหรือง่ายแล้วแต่บุคคลที่ประพฤติและฝึกปฏิบัติครับ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

http://th.wikipedia.org/wiki/การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน

http://zh.wikipedia.org/wiki/皇家泰語轉寫通用系統

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

http://www.thai2english.com/

ถอดอักษรไทยออนไลน์ ตามการอ่านเสียง, ตามหลักราชบัณฑิตฯ, ตามสัทอักษรสากล ฯลฯ

http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/thai-romanization.html

โปรแกรมถอดอักษรไทยสำหรับวินโดวส์ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal