หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดสงขลา

รูปภาพของ ฮากกาสงขลา

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดสงขลา

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -

สมาคมฮากกาจังหวัดสงขลา 宋卡客家會館 3 ถ.นาทวี อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-311640


http://hakkapeople.com/songkhla

สมาคมฮากกาจังหวัดสงขลา 宋卡客家會館
3 ถ.นาทวี อ.เมือง
จ.สงขลา 90000 โทร.074-311640


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal