หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

《玫瑰玫瑰我爱你》Mei Gui Mei Gui Wo Ai Ni - Joanna Wang, 王若琳

รูปภาพของ วี่ฟัด

 

《玫瑰玫瑰我爱你》

玫瑰玫瑰最娇美
mei2 gui5 mei2 gui5 zui4 jiao1 mei3
เหมยกุย เหมยกุย จุ้ยเจียวเหม่ย
กุหลาบเอยกุหลาบ งามบอบบาง

玫瑰玫瑰最艳丽
mei2 gui5 mei2 gui5 zui4 yan4 li4
เหมยกุย เหมยกุย จุ้ยเยี่ยนลี่
กุหลาบเอยกุหลาบ อวดสีสัน

长夏开在枝头上
chang2 xia4 kai1 zai4 zhi1 tou2 li3
ฉังซย่าไคไจ้จือโถวซั่ง
ณ ปลายฤดูร้อน บนกิ่งก้านเจ้าผลิบาน

玫瑰玫瑰我爱你
mei2 gui5 mei2 gui5 wo3 ai4 ni3
เหมยกุย เหมยกุย หวั่วไอ้หนี่
กุหลาบเอยกุหลาบ ฉันรักเธอ

玫瑰玫瑰情意重
mei2 gui5 mei2 gui5 qing2 yi4 zhong4
เหมยกุย เหมยกุย ฉิงอี้จ้ง
กุหลาบเอยกุหลาบ รักแน่นหนัก

玫瑰玫瑰情意浓
mei2 gui5 mei2 gui5 qing2 yi4 nong2
เหมยกุย เหมยกุย ฉิงอี้หนง
กุหลาบเอยกุหลาบ รักล้ำหวาน

长夏开在荆棘里
chang2 xia4 kai1 zai4 jing1 ji2 li3
ฉังซย่าไคไจ้จิงจี๋หลี่
ณ ปลายฤดูร้อน ในพุ่มไม้ เจ้าเบ่งบาน

玫瑰玫瑰我爱你
mei2 gui5 mei2 gui5 wo3 ai4 ni3
เหมยกุย เหมยกุย หวั่วไอ้หนี่
กุหลาบเอยกุหลาบ ฉันรักเธอ

心的誓约,心的情意
xin1 de5 shi4 yue1 xin1 de5 qing2 yi4
ซินเตอซื่อเยว์ ซินเตอฉิงอี้
คือสัญญาในใจ คือน้ำใจ

圣洁的光辉照大地
sheng4 jie2 de5 guang1 hui1 zhao4 da4 di4
เซิ่งเจี๋ยเตอกวงฮุยเจ้าต้าตี้
แสงสว่างศักดิ์สิทธิ์ใสส่องโลกหล้า

心的誓约,心的情意
xin1 de5 shi4 yue1 xin1 de5 qing2 yi4
ซินเตอซื่อเยว์ ซินเตอฉิงอี้
คือสัญญาในใจ คือน้ำใจ

圣洁的光辉照大地
sheng4 jie2 de5 guang1 hui1 zhao4 da4 di4
เซิ่งเจี๋ยเตอกวงฮุยเจ้าต้าตี้
แสงสว่างศักดิ์สิทธิ์ใสส่องโลกหล้า

玫瑰玫瑰枝儿细
mei2 gui5 mei2 gui5 zhi1 er2 xi4
เหมยกุย เหมยกุย จือเอ๋อร์ซี่
กุหลาบเอยกุหลาบ ก้านเรียวบาง

玫瑰玫瑰刺儿锐
mei2 gui5 mei2 gui5 ci4 er2 rui4
เหมยกุย เหมยกุย ชื่อเอ๋อร์รุ่ย
กุหลาบเอยกุหลาบ หนามแหลมคม

今朝风雨来摧毁
jin1 zhao1 feng1 yu3 lai2 cui1 hui3
จินเจาเฟิงอี่ว์ไหลชุยหุ่ย
วันนี้พายุฝนโถมทำลาย

伤了嫩枝和娇蕊
shang1 le nen4 zhi1 he2 jiao1 rui3
ซังเลอเนิ่นจือเหอเจียวหรุ่ย
ทำร้ายก้านอ่อนเกสรบาง

玫瑰玫瑰心儿坚
mei2 gui5 mei2 gui5 xin1 er2 jian1
เหมยกุย เหมยกุย ซินเอ๋อร์เจียน
กุหลาบเอยกุหลาบ ใจแข็งแกร่ง

玫瑰玫瑰刺儿尖
mei2 gui5 mei2 gui5 ci4 er2 jian1
เหมยกุย เหมยกุย ชื่อเอ๋อร์เจียน
กุหลาบเอยกุหลาบ หนามแหลมคม

来日风雨来摧毁
lai2 ri4 feng1 yu3 lai2 cui1 hui3
ไหลรื่อเฟิงอี่ว์ไหลชุยหุ่ย
กาลข้างหน้าแม้พายุโถมกระหน่ำ

毁不了并蒂连理
hui3 bu4 liao3 bing4 di4 lian2 li3
หุ่ยปู้เหลียวปิ้งตี้เหลียนหลี่
มิอาจทำลายช่อกิ่งเกาะเกี่ยวพัน

玫瑰玫瑰我爱你
mei2 gui5 mei2 gui5 wo3 ai4 ni3
เหมยกุย เหมยกุย หวั่วไอ้หนี่
กุหลาบเอยกุหลาบ ฉันรักเธอ

อธิบายศัพท์
玫瑰(mei2 gui5) - ดอกกุหลาบ
娇美(jiao1 mei3) - งดงามแบบบางน่าทะนุถนอม
艳丽(yan4 li4) - สีสันสดสวย วิจิตรตระการ
荆棘(jing1 ji2) -  พุ่มไม้เตี้ย มีหนาม
圣洁(sheng4 jie2) - บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
摧毁(cui1 hui3) - ทลาย ทำลาย
蕊(rui3) - เกสรดอกไม้
并蒂(bing4 di4) - ลักษณะดอกไม้สองดอกมีอยู่ในก้านเดียวกัน ใช้เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของสามี-ภรรยา
连理(lian2 li3) - ลักษณะกิ่งของต้นไม้สองต้นที่ยื่นมาพันกัน ใช้เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของสามี-ภรรยา

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9540000076803

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal