หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาปากช่อง ขอต้อนรับ คณะสตรีฮากกา ปทท.

รูปภาพของ อาฉี

ฮากกาปากช่อง ขอต้อนรับคณะสตรี สมาคมฮากกาประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556  ประธานสตรีฮากกา และคณะกรรมการสตรี ผู้ทรงเกียรติจากสมาคมฮากกาประเทศไทย  จำนวน 25 ท่าน  ได้เดินทางไปบำเพ็ญสาธารณะกุศลแก่คนชรา ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยพักค้างที่ภูพิมานปากช่อง ได้แวะเยี่ยมเยือน กระชับมิตรกับสมาคมฮากกาปากช่อง โดยมีนายกฯ คณะกรรมการ สมาคมฮากกาปากช่อง และประธานกลุ่มสตรีฮากกาปากช่องเข้าต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง

จึงเรียนขออนุญาตบันทึกข่าวสารกิจกรรมชาวฮากกา ผ่านเว็บนี้ เพื่อสามารถบันทึกกิจกรรมไว้สืบไป


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal