หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

งานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมฮากกานครสวรรค์คนที่ 33

รูปภาพของ สิทธิพร1

งานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมฮากกานครสวรรค์คนที่ 33 ในภาพ นายก ฮากกานครสวรรค์ (32)มอบให้นายกฮากกาหญิง คุณ สุธารัตน์ อารียาภินันท์ [冯金雲女士] คนที่ (33) — ที่ รูปนี้ถ่ยที่สมาคมฮากกานครสวรรค์ วันที่27 ธ.ค.2555

นายกสมาคมฮากกานครสวรรค์ นายรัฐพงค์ เผ่าธัญลักษณ์ มอบเกียรติบัตร ให้กับนายกกิตติมศักดิ์ถาวรนายอนันต์ อารียาภินันท์ [永远名誉理事长 劉瑞荣]

นายกสมาคมฮากกานครสวรรค์ นายรัฐพงค์ เผ่าธัญลักษณ์ ได้มอบโล่ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมมาตลอด เนื่องในงานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมฮากกานคนสวรรค์ คนที่ 33 นายกฮากกาหญิง คุณ สุธารัตน์ อารียาภินันท์ [冯金雲女士] คนที่ (33)


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal