หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รู้เรื่อง เมืองมังกร โดย ยับสินฝ่า

รูปภาพของ YupSinFa

=== เชิญเลือกชม ===


เยี่ยม

ขอบคุณอาโกยับสินฝาที่รวบรวมเมือวมังกร//อ่านแล้วดีมากๆๆ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal