หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

คณะชาวจีน 12 จังหวัดภาคเหนือ เลี้ยงต้อนรับ กงสุลใหญ่ แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม คณะชาวจีน 12 จังหวัดภาคเหนือ เลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

นายจาง เหว่ยฉาย และภริยา จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาววราภรณ์ จาตุกัญญาประทีป ประธานชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิ พิษณุโลกนำคณะ 7 สมาคม กรรมการสมาคมจีน พิษณุโลก สมาคมเก๊กเอี๊ย สาขาพิษณุโลกร่วมงานเลี้ยง ณ จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 คน พร้อมด้วยสมาคมเก๊กเอี๊ย สาขาแพร่ และ ลำปาง อีก 20 คน เข้าร่วมคาราวะ ท่านกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกงสุล เชียงใหม่

ภาพโดย : http://www.facebook.com/oca.phl


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal