หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เพลงจีนฮากกา ร้องโดย (จงวี่วุ่น)มาในเพลง "ถี่ฮี้กั้วฮี้ซูวั้นเชียน" ในจังวะเพลงสากลในอดีต น่าฟังมากเนื้อและทำน

รูปภาพของ สิทธิพร1

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal