หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกามีในหลายจังหวัด แต่ร้อยเอ็ดทำไมไม่มี

ทำยังไงถึงจะมีในร้อยเอ็ดได้บ้างนะ


รูปภาพของ อาฉี

ฮากกา ตจว.

สมาคมฮากกาแต่ละจังหวัดที่มีมาแต่เดิม มักเกิดจากการรวมตัวกันของคนในพื้นที่ ก่อร่างสร้างตัวมาเอง โดยอาจได้เห็นสมาคมที่เกิดก่อนเป็นแนวทาง  บางแห่งก็เกิดจากการแนะนำ บางแห่งก็ได้รับการชี้แนะ หรือมีพี่เลี้ยงโดยของสมาคมที่จัดตั่งมาเก่าก่อน ดังนั้นแทบทุกแห่งทุกแห่งจึงมีการบริหารจัดการภายในของตนเองโดยอิสระ  แล้วร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน โดยให้เกียรติสมาคมฮากาแห่งประเทศไทย(กรุงเทพ) เป็นศูนย์กลางในการประสารงาน จัดกิจกรรมมิตรสัมพันธ์ กีฬา และอื่นๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ถ้าต้องการให้มี ก็ต้องหาคนมารวมตัวกัน อาจจะเริ่มจากเป็นกลุ่มคน หรือชมรมกันไปก่อน ค่อยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมสถาปนาขึ้นภายหลังก็ได้ ซึ่งมีบางแห่งที่สถานภาพจริงปัจจุบันยังเป็นชมรมอยู่ก็มี แต่เราถือเสมือนเป็นสมาคมเท่าเทียมกันหมด เพราะการทำงานจริงก็ไม่ต่าง แตกต่างกันในเรื่องข้อระเบียบกฎหมายในการรองรับที่ต้องถือปฏิบัติต่างกัน

ซึ่งการเริ่มจัดตั้งใหม่ๆ ต้องอาศัยกำลังพล คนมีใจ และทุนดำเนินการ ที่เชื่อว่ายังพอหาได้ แต่อย่าลืมคิดเรื่องการสานต่อ การบริหารจัดการให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไปได้ด้วยนะ

ขอบคุณคำแนะนำดีๆของอาฉี ที่ให้ข้อคิด

แต่คงจะเกิดขึ้นยาก เพราะ"ไหง"มาจากจังหวัดอื่น(สุพรรณบุรี)มาอยู่ที่ร้อยเอ็ด เลยหากันไม่เจอกับคนที่จะมาเป็นแนวร่วม  และก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้าง

เทพเจ้าเต่า

ไหงจากบ้านโป่งมาอยู่หาดใหญ่ตั้งแต่ 2518 ไม่ค่อยรู้จักใคร  เพราะมัวแต่ทำมาหากิน  แต่มาประมาณ

10 ปีมานี้ลูกๆโตแล้วก็เริ่มมีเวลาเข้าสังสรรค์กับสมาคม  ตอนนี้เวลาไปไหนก็คอยฟังคนที่คุยกัน  ถ้าพอ

รู้ว่าเขาเป็นใครก็เข้าไปทักทาย  ผมเป็นสมาชิกของสมาคมเก๊กเอี๊ยสงขลา ก็เกียดหย๋องไง  สองปีที่

แล้วเขามีประชุมสัญจรที่โคราช  ไม่น่าเชื่อผมได้ยินคนที่มาพูดภาษาเดียวกับผม  อ้อผมเป็นสมาชิก

สมาคมปั้นซั้นขักประเทศไทยที่หาดใหญ่ด้วย  คนปั้นซั้นขักเหมือนเรานี่  ก็เลยเข้าไปทักทายกันรู้จักกัน

และชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกปั้นซั้นขักด้วย  คุณเทพเจ้าเต่าจากสุพรรณบุรีไปอยู่ร้อยเอ็ดกี่ปีแล้วล๊ะคง

หลายปีแล้ว  น่าที่จะมีคนรู้จักบ้าง  ถ้ามีเวลาว่างพอก็เข้าสมาคมบ้าง  สมาคมอะไรก็ได้ที่เราสามารถเข้า

ได้  อย่างผมเป็นคนปั้นซั้นขักก็เข้าสมาคมปั้นซั้นขัก  อาป๊ามาจากเก๊กเอี๊ยก็เข้าสมาคมเก๊กเอี๊ย  และผม

เป็นคนแซ่เล้าก็จะเข้าสมาคมตระกูลเล้าด้วย  และตอนนี้ผมอายุ 66 ปีก็เลยเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกของผู้

สูงอายุอีกด้วย  ผมว่าชีวิตที่สามารถผ่านไปได้ในแต่ละวันตอนที่ไม่ได้ทำมาหากินแล้ว  ถ้าไม่มีอะไรทำ

มันน่าเบื่อมาก  แต่ผมตอนนี้สบายมากเดี๋ยวไปโน่นสมาคมนั้น  เดี๋ยวไปนี่สมาคมนี้  ลืมเวลาเลยทีเดียว

หวังว่าคุณคงพอที่จะหาคนฮากกาในร้อยเอ็ดได้บ้าง  ผมเชื่ออย่างนั้น  ร้อยเอ็ดผมก็ยังไม่เคยไป  เดือน

กันยายนนี้ผมจะไปขอนแก่น  ซึ่งที่ที่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันกับสมาคมเก๊กเอี๊ยที่ประชุมสัญจรปีนี้  ถ้า

ผมมีเวลาจะติดต่อหาคุณก็ไม่รู้ว่าขอนแก่นกับร้อยเอ็ดห่างกันแค่ไหน?  แล้วจะคุยมาใหม่อีกครับ

 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal