หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

พระราหูอมจันทร์อีกกี่ครา พระจันทร์คงกลมงามอีกนานเท่านาน

รูปภาพของ แกว้น

        พระราหูอมจันทร์อีกกี่ครา พระจันทร์คงกลมงามอีกนานเท่านาน

เสียงเพลงร้อยปีก็คงความไพเราะตราบนิรันดร์

 

คิดถึงอีกหลายเพลงอมตะในอดีต......

 

 

แก้คำอ่าน 月圆花好:刘俐婷

团圆美满今朝最  TUAN2 YUAN2  (เดิม DUAN YUAN)

 

 

แก้คำอ่าน  天涯歌女

天涯呀海角  HAI3 JIAO3  (เดิม HAI QIAO)

郎呀咱们俩是一心  TIAO2  (เดิม DIAO)  

小妹妹唱歌郎奏琴  ZOU4 QIN2  (เดิม ZOU QU) 


 


รูปภาพของ สิทธิพร1

好听 (อั้นเฮ้าทัง)

หงี่เฮ้า อาแกว้น อั้นกิ้วอื่มเกี้ยนเต้าหงี่ หงี่ฉิ่มอั้นเฮ้าโกว ซืบฟุนเฮ้าทังไหง่จุ้งฮี้ทัง  俞文君

รูปภาพของ แกว้น

老哥喜欢老歌 ล่อวกอวซี่่่ฟอนล่อวกอว

หงี่ฮ่อว... ไหง่ยาฮ่อว  

ฟอน เหงี่ยง หงี่ ซี่ ฟอน ฟุ่ง ล่อว กอว อา  老歌阿!

(ล่อวฟุ่งกอว )

 

老哥喜欢老歌

ล่อวกอวซี่่่ฟอนล่อวกอว

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal