หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ศัพท์เหล่านี้แปลยังไงดีครับ

ผมแปลไม่ได้จริงๆครับ พี่ๆโปรดช่วยหน่อยนะครับ..ขอบคุณมากครับ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ในสมัยธนบุรีและตลอด 4 รัชกาลแรก


รูปภาพของ ฉินเทียน

丹龙·腊贾努巴=丹龍·臘賈努巴

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal