หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการหลวง ๔๒"

รูปภาพของ แกว้น

 

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “โครงการหลวง ๔๒” หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 42 ภายใต้แนวความคิด “น้ำพระทัยหลั่งไหลสู่พสกนิกรชาวสยาม” พบอาหารคาวหวานที่เป็นไฮไลท์ประจำปี 2554 โดยการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงมาแปรรูปเป็นอาหารคาวหวาน เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามากมายหลายชนิดตลอดของช่วงระยะเวลาของการจัดงาน ผลิตภัณฑ์มากมายจากร้านโครงการส่วนพระองค์       พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ในบรรยากาศไลฟ์สไตล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันทันสมัย  การจัดงาน ”โครงการหลวง ๔๒” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินการในปัจจุบัน  การสาธิตการประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการนำผลิตผลโครงการหลวงไปใช้ประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์คือ การนำเอาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งปีนี้ได้แก่ ฟักทองมินิ มะเขือเทศ 5 สี มันเทศญี่ปุ่น เห็ดฟีรูเลย์ ปลาสเตอร์เจี้ยน น้ำมะเขือเทศ น้ำผลไม้รวม   ข้าวดอย  เป็นต้น นำมาสาธิตการประกอบอาหารในบริเวณ Gourmet Zone โดยเหล่าบุคคลที่อยู่ในแวดวงอาหาร มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ  คุณขาบ – สุทธิพงษ์  สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์  เจ้าของขาบสตูดิโอ, คุณเนตรฤดี  วิเชียรเจริญ ฟู้ดเอดิเตอร์ นิตยสาร HELLO,     คุณกฤษณพงศ์  เกียรติศักดิ์ อาจารย์พิเศษและพิธีกรรายการ Idea I do  ฯลฯ  กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารจะมีทุกวันๆละ 2 รอบ รอบแรกเวลาบ่ายโมงและรอบที่ 2 เวลาบ่ายสี่โมง อย่าลืมไปร่วมเชียร์ ร่วมชม และร่วมชิมอาหารอร่อยกันให้ได้นะครับ

อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ในงาน   “โครงการหลวง ๔๒” ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2554  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดร่วมใจกันแต่งกาย ด้วยเสื้อผ้าสีชมพู (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ การแต่งกายเน้นเสื้อผ้าสีฟ้า)

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิพงษ์  สุริยะ

อนุกรรมการฝ่ายสาธิตการประกอบอาหาร ”โครงการหลวง ๔๒”

ตารางกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร “โครงการหลวง ๔๒”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2554


Links : แถลงข่าวการจัดงาน "โครงการหลวง 42" 
ตารางกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหาร “โครงการหลวง ๔๒”
รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายสาธิตการประกอบอาหาร “งานโครงการหลวง 42”
ภาพข่าวงาน "โครงการหลวง 42"
หนังสือคู่มือสาธิตการประกอบอาหารงาน "โครงการหลวง 42" 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal