หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

โอ้…ฮากกา เจ้ามาจากไหน

รูปภาพของ กู่เค่อ

โอ้…ฮากกา เจ้ามาจากไหน

โปรดอย่าถามฉัน มาจากที่ไหน
ฉันมาจากบรรพชน ฉันมาจากวัฒนธรรม
ฉันมาจากอารยธรรม ฉันมาจากความจริง
อายุฉัน…ชีวิตฉัน ไม่นานหรอก…แค่พันกว่าปี

ฉันไม่จำเป็น ที่จะต้องตอบ
ว่าฉันเป็น…ฮั่น หรือเป็น…ฮากกา
ภาษาพูดของ บอกชาติพันธุ์ของฉัน
สิ่งที่ฉันทำ พิสูจน์ความเป็นตัวฉัน

ฉันเดินทางไกล ครั้งแล้ว ครั้งเล่า
ฉันเห็น…สงคราม แต่ฉันรัก…สันติภาพ
ครั้งนี้…มิใช่ครั้งแรก ครั้งนี้…มิใช่ครั้งสุดท้าย
ฉันไม่ได้ค้นหาประวัติศาสตร์ แต่ฉันกำลังสร้างประวัติศาสตร์

ฉันอยู่ที่ไกลมาก ไกลสำหรับบางคน…ตรรกะที่ต่างกัน
ฉันอยู่ที่ใกล้มาก ใกล้สำหรับบางคน…สำนึกที่เหมือนกัน
สำหรับคนที่แตกต่าง ถึงใกล้…เหมือนไกลคนละฟากฟ้า
สำหรับคนคิดเหมือนกัน ถึงไกล…แต่ใกล้ เป็นเนื้อเดียวกัน

โดย : กู่เค่อ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal