หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

พงศาวลีคืออะไร

รูปภาพของ วี่ฟัด

 

ได้ดูสามก๊กตอนสุดมันสงครามลิ้น การปะทะคารมระหว่างขงเบ้ง กับ เหล่าบัณฑิตย์หยู ตรงที่ขงเบ้งกว่าวว่า " พระเจ้าเหี้ยนเต้ตรวจพงศาวลีจึงเรียกเล่าปี่ว่าพระเจ้าอา " ดังนั้นคำว่า " พงศาวลี " จึงหมายถึงคำว่า " ปุ้ย " นั่นเองทำให้ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งว่า คำว่าปุ้ย ที่พวกเราชอบพูดชอบอ้างกันบ่อยๆนั้น เขามีภาษาไทยใช้กันอยู่คือคำว่า " พงศาวลี "

พงศาวลี ( genealogical diagram ) แผนลำดับเครือญาติ

 
แปลภาษา ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary
 

พงศาวลี

คำแปล

[n.] genealogical diagram

ตัวอย่างประโยค

กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น

หมายเหตุ

แผนลำดับเครือญาติ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 
พงศาวลี

 
พงศาวลี
ความหมาย

ดู พงศ, พงศ์.

พงศาวลี
ความหมาย

[วะลี] น. แผนลําดับเครือญาติ. (ส.).

 


pedigree

pedigree

รูปภาพของ วี่ฟัด

อาปิ่นฝ่าเอ้ย

          อาปินฝ่า เท่าที่ไหง่พอมีความรู้อยู่บ้าง ไหง่ว่าคำว่า PEDIGREE มันน่าใช้กับสัตว์สี่เท้า ประเภท ม้า หมา แมว นะครับ ไหง่ว่า ไม่น่ามาใช้ในความหมายแบบเดียวกับคำว่า " พงศาวลี " นะครับ ไหง่ว่า ไม่น่าจะเปรียบเทียบกันได้

รูปภาพของ วี่ฟัด

มีคนแอบมานินทาเว๊ปชุมชนของเรา

มีคนแอบมานินทาชุมชนคนฮากกาของเรา พี่แกร่ายเรื่องฮากกามาเสียเป็นพืด ลีลาแบบเป็นพืดนี้ ไม่ใช่ใคร ไหง่เดาว่าต้องเป็น อีตาสาวกแมนจู แน่ๆ อีตาคนนี้แกบ้าได้ใจดีเหมือนกัน สาวกแมนฯ ยู อย่างไหง่ต้องหลบ

เสียดายเดี๋ยวนี้ไม่สามารถดู IP แอ๊ดเดร๊ส ได้ เมื่อก่อนนี้ไหง่ยังสามารถหาจนรู้ว่าคนนี้เป็นใคร ยังแอบดูเฟชบุ๊คของเขา อยู่บ่อยๆ บางทีที่เขียนกับตัวจริงต่างกันราวกับฟ้ากับดิน เชิญชมครับ

http://www.digitalinstinct.com/memoir07/archives/1270

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย

การนินทากาเลเหมือนเทน้ำ

ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหิน

แม้องค์ปฎิมายังราคิน

มนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาฯ.

นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย

ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล

คำนินทาใดๆ ไม่อาจทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้ คนจะดีก็เพราะกรรม คนจะเลวก็เพราะกรรม หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ หรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่

ควรถือความจริงนี้เป็นสำคัญ และอย่าทำหรือไม่ทำอะไรเพราะกลัวนินทาหรือเพราะปรารถนาสรรเสริญ อย่าทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดี แต่จงทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัดว่าเป็นกรรมดีเท่ากัน แม้ว่าการทำกรรมดีจะมีผู้นินทา

นินทานั้นไม่มีโทษแก่ผู้ถูกนินทาเลย ถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ คือไม่ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ ผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบ ผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบ แต่คำนินทาว่าร้ายทั้งจะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมด ผู้นินทาคือผู้ทำกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี ไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้นแม้เมื่อถูกนินทาแล้ว ก็ให้คิดว่าผู้นินทาเราได้รับการตอบแทนแล้ว คือได้รับผลของกรรมไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น ผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้ว เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด

ความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุด ผู้ใดทำกรรมไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น ความเชื่อเช่นนี้จักทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้าย เป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตน เป็นการป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดี ทั้งทางกายวาจาและใจ โดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน ผลจักเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย

ที่มา : การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

และ http://iam.hunsa.com/papamama/article/17936

รูปภาพของ อาฉี

ความหมายใกล้กัน

คิดว่า คำทั้งสอง ความหมายใกล้กันมาก แต่นิยมใช้ตามความนิยมแต่ละที่แตกต่างกัน

เข้าใจว่า

pedigree นิยมใช้ในความหมาย ค่อนข้างกว้าง

ใช้ได้ทั้ง อาณาจักร (Kingdom) อาจนำมาใช่กับ อาณาจักร Animalia ซึ่งคนหรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะกี่เท้า ก็ถือว่าอยู่ใน ชั้น (Class)    Mammalia  Animalia ด้วยกัน  ดังนั้น คำนี้จึงเห็นมีใช้ทั่วไป ในทางชีววิทยา หมายถึง ลำดับสายพันธุ์  ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิ ที่อยู่ในวงศ์ (Family) , สกุล (Genus) , สปีชีส์ (Species)  เดียวกันที่สามารถสืบทาญาติกันมาได้ ทุกชนิด เช่น การทำ pedigree card ให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อยืนยันว่าเป็นพันธุ์แท้ หรือเป็นลูกผสม ระหว่างสายพันธุ์เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ  แม้สัตว์ต่าง ต่าง สปีชีส์ (Species) กันก็ยังสามารถ เขียนผัง pedigree card ได้ เช่น เสือ + สิงโต ; ม้า + ลา ; แมวไทย + แมวเทศ ; ชิสุ กับ โดวอร์แมน (ถ้าได้คงทารุนน่าดู)  ไม่จำกัดเฉพาะ วงศ์ สกุลเดียวกันเท่านั้น

ส่วน genealogical diagram หมายถึงลำดับเครือญาติ เท่าที่เห็นมักนิยมใช้ค่อนข้างเจาะจงเฉพาะในวงศาคณาญาติมากกว่า

ดังนั้นคำว่า ปุ้ย น่าจะเทียบกับคำว่า "พงศาวลี"  มากกว่าละมั้งครับ และเชื่อว่า ถ้าเราจะเรียก บันทึกจากบรรพชนว่าเป็นพงศาวลี ก็พอรับได้  คงน่าฟังกว่าบอกว่าเรามี pedigree card หรือเปล่า

 


ยืมภาพข้างล่างนี้มาจาก http://hakkapeople.com/node/157
ของคุณtarkai

และจาก ท้ายแถว เรื่อง ก๋งโง่ย้ายภูเขา ( อวี๋ กง อี๋ ซาน )  ซึ่งบังเอินเรื่องทั้ง 2 อยู่ในหน้าเดียวกันพอดี

สรุปว่า ถ้าเราตั้งใจทำดี ยืนหยัดในความถูกต้อง และมีความเพียนพยาม แม้จะมีผู้มีความคิดเห็นเหมือน เห็นต่างบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา

รูปภาพของ วี่ฟัด

เฮ้ย มีคนแสดงตัวแล้ว

         โถนึกว่าใคร ที่แท้พวกเฮีย ที่แอบติดตามผลงานของเราตลอดนี่เอง อย่างนี้พวกเราไม่เงียบเหงาแน่ๆ พอบอกปุ๊ปมาปั๊ปเลย รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม เจงเจง 

http://www.digitalinstinct.com/memoir07/archives/1270

อีกครั้งครับ

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ตุ๊กแก ทำไมจึงร้อง

รูปภาพของ Mr.Xiong

ชิก๋าหงิ๋น

 วี่ฟัดกอครับ  ดูชื่่่อแล้วเป็นชิก๋าหงิ๋นทั้งนั้นเลย คนกานเองไม่เหงาแน่ๆครับ คริ คริ

熊永发

จากความเค

จากความเคยชินที่ได้ยินคำโฆษณาสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ทำให้ทัศนคติต่อคำนั้นว่าต้องเกี่ยวข้องเฉพาะสัตว์เลี้ยง แต่ในชีววิทยามีอธิบายไว้แล้ว

 

馮彬華

รูปภาพของ วี่ฟัด

อาปินฝ่าเอ้ย

         อาปินฝ่า หงี่เคยได้ยินคำว่า นิตินัย กับ พฤตินัย ใหม

         นิตินัย คือ นัยตามตัวกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน ,

         พฤตินัย คือ นัยตามความเป็นจริง

         คำว่าเพ็ดดีกรี จึงน่าน่าเป็นความหมายเชิง นิตินัย หรือความหมายในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็คือความหมายเชิงระเบียบแบบแผนดังนั้นถ้าพูดถึงมนุษย์ จึงไม่น่าถูกต้องตามพฤตินัย

         ไม่ยังงั้นคงจะมีคนถามหงีว่า หงีเป็น " โฮโมเซเปี้ยน " แบบใหนแน่ๆ แต่ที่เขาไม่ใช่เพราะคนทั่วไปเขาจะพูดในลักษณะที่เป็นพฤตินัย

          ว่าแต่ว่า หงีเป็นโฮโมเซเปี้ยน แบบใหนหละ บอกไหง่หน่อยจิ  บอกหน่อย

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

เพดดีกรี (pedigree) หรือพงศาวลี

กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


1. เพดดีกรี (pedigree) หรือพงศาวลี เป็นแผนผังในการศึกษาพันธุกรรมของคน ซึ่งแสดงบุคคลต่างๆ ในครอบครัวดังแผนผัง

 แผนผังแสดงสัญลักษณ์ของเพดดีกรี

ที่มา http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432210100/01.htm

 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal