หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

สรุปผลการประชุม ฮากกามิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

รูปภาพของ ฮากกาแห่งประเทศไทย

國客家第十二屆懇親大會由中部七單位客冢會館聯合主辦
佛曆 2550 年 11 月 10-11 日假羅勇府星光大酒店舉行

ประชุมสรุปผลการประชุมสมาคมฮากกามิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 12 

ตามที่ สมาคมฮากกา ระยอง อยุธยา สระบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วม  เมื่อวันที่
10-11 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จ.ระยองที่จัดไปแล้วนั้น มีนายกและกรรมการบริการสมาคมจังหวัดต่างๆ มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย


มีบัญชีการรับจ่ายในการจัดงาน 茲將收支賬目算列表如下:
รายรับ 收入 = รายจ่าย 支出 1,820,111.00 บาท

 

นอกจากจะได้มีการกล่าวรายงานผลการจัดการประชุมแล้ว ยังมีการซักซ้อม เรื่องการจัดการแข่งขันปิงปองฮากกาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ซึ่งทางสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย โดยมีฮากกาปากช่องร่วมเป็นเจ้าภาพจัดดำเนินกาจัดการแข่งขันในเดือนตุลาคมปีนี้ ซึ่งนายกสมาคมฮากกาได้นำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มาร่วมชี้แจงถึงความพร้อมในการจัดดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างแข็งขันพร้อมเพรียง

ด้วยเนื่องชัยภูมิของ อำเภอปากช่อง ที่มีบรรยากาศดี มีแหล่งที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ที่เดินทางสะดวกห่างจากสนามบินกรุงเทพเพียงประมาณสองชั่วโมงเท่านั้น ทางประธานสตรีฮากกาประเทศไทย จึงมีดำริว่า ในปีนี้จะไปจัดการประชุมสตรีฮากกา ประจำปี 2551 ที่ปากช่องด้วยในคราวเดียวกัน จะได้ทั้งบรรยากาศ และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาได้ด้วยในคราวเดียวกัน


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal