หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติสมาคม ฮากกาสระบุรี 北標客家會館

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -

สมาคมฮากกาสระบุรี 216/36-37 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 036 221045


http://hakkapeople.com/sarabure

สมาคมฮากกาสระบุรี
216/36-37 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000 โทร. 036 221045

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal