หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

10 ยอดชาจีน

รูปภาพของ YupSinFa

น้ำชา เป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับชาวจีนมานานหลายพันปี คนจีนค้นพบใบชา และใช้ประโยชน์จากใบชา โดยแรกเริ่ม พวกเราชาวจีนได้เริ่มเก็บเอาใบชาป่ามาทำยารักษาโรค ภายหลังจึงได้นำมาอบแห้ง แล้วชงเป็นเครื่องดื่ม และพัฒนามาเป็นน้ำชาแต่ละประเภท ชาวจีนได้ทำการปลูกต้นชามาตั้งแต่ในสมัย ชุนชิว-จ้านกว๋อ (รณรัฐ=สงครามระหว่างรัฐ) มาในสมัยราชวงศ์ฉิน ถึงราชวงศ์ฮั่น การปลูกต้นชาเริ่มมีตามแนวมณฑลเสฉวน ลงมาถึงมณฑลหยุนหนาน มาถึงสมัยราชวงศ์ถัง การปลูกชาได้กระจายไปในแต่ละมณฑลตามแถบลุ่มแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง)


ในแต่ละสมัยของอาณาจักรจีน ชาวจีนล้วนยิ่งมีประสบการณ์ในการปลูก การผลิตใบชา การเก็บรักษา และการชงดื่มไปอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งได้มีการบันทึกเป็นตำราฉบับหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงมาก ในสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อปี ค.ศ.780 คือตำรา "ฉาจิง" ซึ่งว่าด้วยเรื่องใบชา โดยผู้เขียนคือ "ลู่ยวี่" บรมครูด้านใบชาในสมัยนั้น และตำรานี้ได้ตกทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน

ชาจีนมีมากมายหลายประเภท แต่ถ้าแยกประเภทตามชนิดของสีในน้ำชา จะพบว่ามี ชาแดง ชาดำ ชาเขียว และ ชาขาว


ชาแดง
เป็นน้ำชาสีเข้มข้น แดงเหมือนเลือดนก กรรมวิธีการผลิตต้องใช้กระบวนการหมัก บางครั้งจึงเรียกว่า ชาหมัก


ชาดำ
เป็นชาที่เกิดขึ้นในภายหลัง ใช้ใบชาค่อนข้างแก่ มาหมัก แล้วบดเป็นชาผง ชาดำนี้เป็นที่นิยมของชาวอังกฤษซึ่งได้นำชาจีนไปเผยแพร่ในทวีปยุโรป แล้วดื่มผสมนม และน้ำตาล จึงมักเรียกว่า ชาฝรั่ง


ชาเขียว
เป็นชาที่นำยอดชาอ่อน มาผึ่งแดด แล้วอบแห้งในทันทีโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการหมัก น้ำชาที่ได้จึงมีสีเขียวสดใส


ชาขาว
ชาวจีนได้นำตาอ่อนของยอดชา กับ ใบชาอ่อน ๆ หลาย ๆ ชนิด มาอังกับเตาไฟให้แห้งสนิท น้ำชาที่ได้จึงมีสีขาว


ปัจจุบัน
ในประเทศจีนมีผลิตภัณฑ์จากชามากมายหลายชนิดต้นชาส่วนใหญ่ในประเทศจีนส่วนมากนิยมปลูกกันตามแถบตอนใต้ของแม่น้ำฉางเจียงลงมา ไหงได้รวบรวมสุดยอดชาจีนทั้งหมดที่ชาวจีนในประเทศจีนนิยมชมชอบและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่ 10 ชนิด โดยแต่ละชนิดเป็นชาที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในแต่ละมณฑล โดยมณฑลที่มีชาเลื่องชื่ออยู่มากที่สุดคือ ฝูเจี้ยน 10 ยอดชาจีนที่เลื่องชื่อลือชา มีดังนี่


1.ชา "ฉีเหมิน"
ตั้งชื่อตามเมืองฉีเหมิน มณฑลอานฮุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ชาฉีเหมินจัดว่าเป็นชาชนิดเข้มข้น ดื่มแล้วชุ่มฉ่ำ หอมติดปากติดคอ ชาวจีนในปักกิ่งนิยมดื่มชาฉีเหมินนี้มาก


2.ชา "หลงจิ่ง"
หรือสระมังกร แห่งทะเลสาปซีหู เมืองหางโจว มณฑลเจ๋อเจียง ชาหลงจิ่งเป็นชาเขียว ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด น้ำชาหลงจิ่งมีสีเขียวเหมือนมรกต ชาหลงจิ่งเป็นที่นิยมของคอชารุ่นใหม่


3.ชา "ปิ๊เหลยชุน"
แห่งเมือง อู๋ ของมณฑลเจียงซู ในอดีต จักรพรรดิ์เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ได้เสด็จประพาสต้นมายังมณฑลเจียงซู แล้วได้เสวยชาปิ๊เหลยชุนนี้แล้วทรงประทับใจในรสชาติ ได้ทรงยกย่องชานี้ว่าเป็นไข่มุกงามของเจียงซู


4.ชา "เหมาเฟิง"
เป็นชาที่ปลูกในแถบภูเขาหวงซาน มณฑลอานฮุย ชาชนิดนี้ในอดีตจัดเป็นเครื่องราชบรรณาการไปยังราชสำนักชิงเช่นกัน


5.ชา "ลิ่วอันกวาเพียน"
แห่งเทือกเขาต้าเปียซาน ในมณฑลอานฮุย ชานี้ ในสมัยสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคกว๋อหมินต่าง ประธานเหมาเจ๋อตุง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ได้ไปตั้งศูนย์การนำพรรคที่ภูเขาต้าเปียซาน ได้เคยดื่มชาลิ่วอันกวาเพียนนี้แล้รู้สึกประทับใจในรสชาติของชานี้ ภายหลังเมื่อได้เป็นผู้นำประเทศแล้วยังดื่มชาลิ่วอันกวาเพียน ในทำเนียบจงหนานไห่อยู่เป็นประจำ "ฮ่าวซึด"


6.ชา "หวู่หยีหยานฉา" หรือ "วูหลงฉา"
แห่งภูเขาอู๋อี๋ซาน ของมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ชาวูหลงหรือมังกรดำ นับว่าเป็นชาที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาชาวจีนโพ้นทะเลรวมทั้งในประเทศไทยของเรา ชาวูหลงเป็นชากึ่งหมัก มีสีเหลืองอำพัน รสชาติชุ่มคอ หอมติดอกติดใจ ชาวูหลงนี้มี เบอร์ 12 เบอร์ 17 และวูหลงก้านอ่อน ซึ่งให้ความหอมและรสชาติที่แตกต่างกันไป


7.ชา "เถียะกวนยิน" หรือ "เที๊ยะกวนอิม"
แห่งมณฑลฝูเจี้ยน ชาเถียะกวนยินนี้เป็นชาที่มีราคาแพงมาก

วูหลงฉา และ เถียะกวนยินฉา ได้รับการยกย่องว่าเป็น 2 ไข่มุกงามแห่งมณฑลฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน)


8."หมอลี่ฮวาฉา" หรือ ชาดอกมะลิ
ของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งได้นำดอกมะลิอบแห้งผสมกับชาเขียวหรือชาวูหลง นับว่าอยู่ในชั้นเลิศของบรรดาชากลิ่นดอกไม้ ซึ่งชาดอกมะลิเป็นที่นิยมชมชอบของชาวจีนในภาคเหนือเป็นอย่างมาก


9.ชา "ไป๋เห่าเหยินเจิน"
เป็นชาที่ปลูกทางภาคเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน ในอดีตต้องจัดเป็นเครื่องราชบรรนาการสู่ราชสำนักมิได้ขาด


10.ชา "ผู่เอ๋อร์"
เป็นชาที่ปลูกทางภาคใต้ของมณฑลหยุนหนาน ที่อำเภอผู่เอ๋อร์ โดยชนชาติหยี ซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยของมณฑลหยุนหนาน ชาผู่เอ๋อร์ นับว่าเป็นชาที่ดังและมาแรงมากในปัจจุบัน เปรียบกันว่ามีราคาเท่ากับทองคำเลยทีเดียว ชาผู่เอ๋อร์เป็นชาหมัก น้ำชามีสีดำ ชาชนิดนี้ผู้ใดได้ดื่มเป็นครั้งแรกจะรู้สึกว่ามีกลิ่นแรงและรสชาติเข้มข้นมาก แต่เมื่อดื่มเป็นครั้งต่อ ๆ ไปจะรู้สึกติดใจจนลืมไม่ลง ชาผู่เอ๋อร์มีกรรมวิธีการผลิดโดยการหมักไว้ในเข่งตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่และรองด้วยใบตอง หมักแล้วอัดเป็นก้อนตั้งแต่ขนาดเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงขนาดเท่าโต๊ะกลม ๆ แล้วเก็บไว้ตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี ไปจนถึง 20 ปี แล้วนำออกขาย

ชาจีน นับว่ามีความผูกพันธ์กับชาวจีนมานานจนแยกจากกันไม่ออก ชาวจีนได้ดื่มน้ำชาเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งในบรรดาชาวจีนที่มีรสนิยมในการดื่มชาอย่างละเมียดละไมที่สุดเป็นที่รู้กันในหมู่คนจีนทั่วไป คือจีนแต้จิ๋ว

ประกาศ=สำหรับเว็ปไซด์ หน่วยงาน องค์กร ใด ๆ ก็ตาม ที่ได้คัดลอกบทความนี้ไปเผยแพร่ ในเว็ปไซด์ของท่าน กรุณาให้เครดิต ว่า เขียนโดย "Yubsinfa" (Klit.Y) จาก www.hakkapeople.com ขอขอบพระคุณครับ

-Yubsinfa - Klit.Y

หมายเหตุ-เนื่องจากมีหลายเว็ปไซด์ที่ทำการขายชาจีน ทางอินเตอร์เน็ต ได้ลอกบทความของเราไป แล้วไม่ได้ให้เครดิตของเว็ปไซด์ รวมถึงตัวผู้เขียน แต่ผู้เขียนขอขอบพระคุณ บางเว็บไซด์ ที่ได้ให้เครดิต ว่ามาจากฮากกาพีเพิลดอทคอม โดย Yubsinfa


รูปภาพของ ท้ายแถว

เยี่ยมไปเลย นับถือ นับถือ

นับถือ นับถือ

ขอคาระวะ 1 จอก (แต่ยังชงไม่เป็น 555 จะนองแถดไหมหนอ)

ขอขอบคุณสำหรับสาระดีๆ 

ผ่านมาครั้งนี้ได้ชาดีแล้ว ตอนต่อไป คงมีสูตรชงชามาแบ่งปัน ให้คนรุ่นหลังท้ายแถว  ปูเสื่อรอ ท่านยับสินฝ่า มาให้คาระวะอีกหนึ่งจอก

รูปภาพของ webmaster

คาระวะด้วย 1 จอก

คาระวะด้วยคน 1 จอก

เห็นมีข้อมูลดี มีสาระเกี่ยวกับชาจีน ดูท่าจะมีเรื่องเกี่ยวเนื่องได้อีกหลายตอน

จึงขอนำไปรวมเล่มชึ้น ชั้นหนังสือ ชื่อ ชาจีน นะครับ

รูปภาพของ กิ่มหมิ่น

10ยอดชา ส่วนตัวไหง่ชอบชามะลิ

ไหง่ไปซื้อใบชาก็หยิบเเต่ชามะลิมาครับ

ไหง่ก็ชอบชามะลิ

กิ่มหมิ่นกอ ทุกวันนี้ไหง่ดืมชามะลิ  ของชาอูหลง ดอยแม่สลอง พ่อค้าที่ขายเป็นเพือนกอไหง่ใด้แถมมั่ง ใด้ฟรีมั่ง แต่ต่อไปคงต้องดืมแต่ชาอูหลงธรรมดาแล้ว เพราะกลิ่นมะลิเป็นสารอันตรายเป็นสารปรุงแต่ง ดอกมะลิแห้งกิโลเป็น พัน พ่อค้าเขาบอกมาครับ

รูปภาพของ กิ่มหมิ่น

ขอบคุณ คุณฉีเหมืองฝา

ขอบคุณฉีเหมืองฝา ที่แนะนำชาที่มีประโยชน์ ไหง่มีสุดยอดชาอีกหนึ่งชนิด คือชาใบฝรั่ง สมัยเด็กๆ เเม่ใหญ่ไหง่ชงให้ดื่มตอนท้องไส้ไม่ดี ท่านเก็บใบฝรั่งนำมาต้ม ตักเเเดดให้เเห้ง

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ประเพณีดื่มชา

ประเพณีดื่มชา
中国国际广播电台

      ชาวจีนดื่มชาโดยมีประวัติการดื่มชามากว่า 4000 ปีแล้ว ชาเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของชาวจีน สิ่งของ 7 อย่างในชีวิตประจำวันของคนจีนคือไม้ ข้าว น้ำมัน เกลือ ซียิ้วน้ำส้มและชา  เห็นได้ว่าชามีความสำคัญมากสำหรับชาวจีน การเลี้ยงน้ำชาเป็นประเพณีของชาวจีน พอมีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน เจ้าของบ้านก็จะรีบชงชาที่มีกลิ่นหอมทันที ดื่มชาไปพลางคุยกันไปพลาง ซึ่งเป็นบรรยากาศสบาย ๆ

ประเพณีดื่มชาในจีนมีประวัติยาวนาน เล่ากันว่า  ปี 280 ก่อนคริสต์ศักราช ทางภาคใต้ของจีนมีก๊กเล็กชื่อ หวูกั๋ว กษัตริย์ของก๊กนี้โปรดจัดงานเลี้ยงขุนนาง และดื่มเหล้ากันจนเมาไปหมด แต่มีขุนนางคนหนึ่งชื่อเหว่ยจาวดื่มเหล้าไม่เก่ง กษัตริย์ก็เลยโปรดให้เขาดื่มชาแทนเหล้า หลังจากนั้น ปัญญาชนก็เริ่มใช้ชาเลี้ยงแขก จนถึงสมัยราชวงศ์ถัง การดื่มชาได้กลายเป็นความเคยชินของชาวจีน เล่ากันว่า ประเพณีนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ประมาณปีค.ศ 713 – 741 ในพุทธศาสนานิกายเซนของจีน พระสงฆ์และศาสนิกในวัดต้องนั่งเข้าฌานเป็นเวลานาน บางครั้งรู้สึกง่วงและอยากกินของเล่น เจ้าอาวาสก็คิดวิธีให้ดื่มชา ทำให้ประสาทดื่น หลังจากนั้น วิธีนี้ก็ได้เผยแพร่ไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ  ในช่วงเวลาเดียวกัน ในสมัยราชวงศ์ถัง ตามบ้านเศรษฐียังมีการจัดห้องต้มน้ำชา ชิมชาและอ่านหนังสือโดยเฉพาะ

ปีค.ศ 780 นายลู่อวี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านใบชาของถังได้รวบรวมประสบการณ์การปลูกชา ผลิตใบและดื่มชา และได้เขียนตำราชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของจีน ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ฮ่องเต้ ซ่งฮุยจง ชอบจัดงานเลี้ยงน้ำชาขุนนางผู้ใหญ่ และทรงต้มน้ำชาเอง ในพระราชวังหลวงของสมัยราชวงศ์ถัง ยังจัดงานน้ำชาเลี้ยงทูตานุทูตต่างประเทศ ปัจจุบันในวันเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่หรือวันตรุษจีน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของจีนส่วนมากจะจัดงานเลี้ยงน้ำชาสัมมนา

ในจีน ชาได้กลายเป็นวัฒนธรรมพิเศษชนิดหนึ่งแล้ว ผู้คนถือการต้มน้ำชาและการชิมชาเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ท้องถิ่นต่าง ๆ ของจีนมีโรงน้ำชาหรือร้านน้ำชามากมาย ที่ถนนเฉียนเหมินซึ่งเป็นย่านคึกคักของกรุงปักกิ่งก็มีร้านน้ำชาโดยเฉพาะ ผู้คนสามารถดื่มชา กินอาหารพื้นเมืองและชมการแสดงต่าง ๆ เป็นวิธีพักผ่อนที่สบาย ในทางภาคใต้ของจีน นอกจากมีร้านน้ำชาและโรงน้ำชาแล้ว ยังมีเพิงน้ำชากลางแจ้ง ส่วนมากจะสร้างตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจะนั่งดื่มชาและชมวิวไปด้วย

 ถ้ากล่าวถึงความเคยชินในการดื่มชา ทุกที่จะไม่ค่อยเหมือนกัน เช่น ชาวปักกิ่งชอบชามะลิ ชาวเซี่ยงไฮ้ชอบชาเขียว ชาวฮกเกี้ยนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนชอบชาแดง ในท้องถิ่นบางแห่ง ผู้คนชอบใส่เครื่องปรุงรสในน้ำชา มณฑลหูหนานทางภาคใต้ของจีนจะเลี้ยงแขกด้วยชาขิงเกลือ คือนอกจากมีใบชาแล้ว ยังมีเกลือ ขิง ถั่วเหลืองผักสุกและเมล็ดงา เทใส่ในแก้วทั้งหมดและชงน้ำแช่ไว้ ดื่มน้ำชาก่อน สุดท้ายจึงเทถั่วเหลือง เมล็ดงา ขิงและใบชาเข้าปาก ค่อย ๆ เคี้ยวจนได้กลิ่นหอม ดังนั้นท้องถิ่นบางแห่งจึงเรียกว่ากินชา

วิธีชงชาของท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนกัน เช่นทางภาคตะวันออกของจีนส่วนมากจะใช้กาใหญ่ พอมีแขกเข้าบ้าน ก็ใส่ใบชาในกาและเทน้ำร้อนใส่ลงไป แช่ไว้จนได้กลิ่นและสีชาแล้วจึงรินใส่แก้วให้แขกดื่ม บางท้องถิ่นของจีนเช่นเมืองจางโจวของมณฑลฮกเกี้ยนจะมี กังฮูเต๊ มีเครื่องถ้วยชากาชาเป็นชุดและมีวิธีการชงชาที่พิเศษ จึงกลายเป็นศิลปชาที่มีเอกลักษณ์ของพื้นเมือง

ในท้องถิ่นบางแห่งของจีน มารยาทการดื่มชาก็ไม่เหมือนกัน ที่กรุงปักกิ่ง พอเจ้าของบ้านยกถ้วยน้ำชามาให้ แขกต้องลุกขึ้นทันที เอาสองมือรับไว้และขอบคุณด้วย ในทางภาคใต้ของจีนเช่นมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสีเป็นต้น พอเจ้าของบ้านยกชามาให้ แขกตั้องใช้นิ้วกลางขวามือเคาะโต๊ะเบา ๆ สามครั้ง เพื่อแสดงความขอบคุณ ในบางท้องถิ่น ถ้าแขกอยากจะดื่มชาต่อ ก็ควรเหลือน้ำชาสักเล็กน้อยไว้ในถ้วย เจ้าของบ้านเห็นแล้วก็จะรินชาเติมให้ ถ้าดื่มน้ำชาในถ้วยจนหมด เจ้าของบ้านก็จะคิดว่าแขกไม่อยากดื่มอีก ก็จะไม่เติมน้ำชาให้อีกแล้ว

ที่มา http://thai.cri.cn/chinaabc/chapter18/chapter180301.htm

ขอขอบคุณ

ขออนุญาต

ขออนุญาตเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับ

ชา

มีชาฝูเออร์เก็บมา5ปีแล้วไม่ทราบวีธีชง/ใครทราบบอกด้วย/ขอบคุณมากครับ

รูปภาพของ วี่ฟัด

ไม่เห็นจะยากเลย

ไหง่ก็เป็นแฟนพันธ์แท้ผู่เอ๋อเหมือนกันเนื่องจากเวลาไปทัวร์เมืงจีนมันชอบพาไปกินชายันเต และเวลาพาไปต้องพาไปชิมชาชนิดที่แพงหน่อยแบบผู่เอ๋อนี่แหละ ชิมไปชิมมาพร้อมการกล่าวอ้างสรรพคุณเลยควักคนละหนึบละหนับความแพงอยู่ที่อายุที่บ่มหมัก แหมยังกับพวกวิสกี้คอนหยักเลยที่แพงตามอายุบ่มหมักเหมือนกัน

วิธีชงก็เหมือนการชงชาทั่วๆไปนั่นแหละครับจะชงสามน้ำแล้วกินน้ำที่สามก็ตามใจได้เลย แต่คนคงงงว่าไอ้ผู่เอ๋อมันเป็นก้อนๆแผ่นๆจะทำอย่างไร ก็ไม่ยากหรอกครับไท้กาก็แค่บิออกมาจะเอาแบบไทยๆก็ได้แบบบิสักหนึ่งฟายมือแล้วใส่กาแล้วชงน้ำร้อนตามแค่นี้ก็ซิดฉาผู่เอ๋อได้แล้วครับไท้กา

ชา

ขอบคุณมากครับคุณวีฝัด/ผมจะลองชงชาชิมดูครับ//เก็บไว้6ปีแล้ว

รูปภาพของ 曾绍华

ชาผู่เอ๋อกับชาทั่วไป

เรียนถามผู้รู้ว่า ชาผู่เอ๋อ เวลาชงดื่ม เมื่อเปรียบเทียบกับชาทั่วไป รสชาติไม่ค่อยอร่อย   ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด   ผมชอบดื่มชาที่มาจากทางไต้หวัน เนื่องจากรสน้ำชามีกลิ่มหอม หอมกว่าชามะลิ

เส่วฝา 

รูปภาพของ YupSinFa

ตอบอาโก 曾绍华

           อาโกครับ เหตุที่ชาผูเอ่อร์ มีรสชาติไม่เหมือนชาทั่วไป เป็นเพราะว่าผูเอ่อร์เป็นชาที่ผ่านการหมักมาอย่างเต็มรูปแบบ แล้วนำมาอัดเป็นก้อน เป็นแผ่น เป็นแท่ง ทำให้แห้งสนิท รสและสีที่ได้ จึงเป็นสีดำนิลกาฬ 
           สิ่งที่ผูเอ่อร์แตกต่างจากชาจีนทั่วไปก็มีเพียงสองอย่างนี้แหละครับ
           รสชาติ เนื่องจากถูกหมักบ่มไปนาน ใบชาถูกกระบวนการทางเคมีทำให้ใบชาสุกจึงเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีน้ำตาลเข้ม (คำว่าใบชาสุกไหงเพียงเปรียบเทียบให้เห็นภาพเท่านั้นนะครับ) น้ำชาที่ได้ จึงเป็นสีน้ำตาล หรือสีนิล แล้วเอาชาที่หมักได้ที่ไปอัดแล้วทำให้แห้งสนิท เก็บไว้ได้นานมาก ๆ ไม่มีเสีย ยิ่งนาน รสชาติจะยิ่งนุ่มนวล แต่สิ่งที่ชาผูเอ่อร์ด้วยกว่าชาจีน ขาว เขียว เหลือง และ แดง คือ ความหอมครับ ชาผูเอ่อร์มีข้อด้วยคือความหอม ผูเอ่อร์เป็นชาที่แทบจะไม่หอมเอาเสียเลย...
           รสชาติของน้ำชาผูเอ่อร์ จะออกนุ่ม นวล ไหงบอกไม่ถูกนะครับ แต่ไหงเป็นคนที่ชอบและหลงไหลในการดื่มชาผูเอ่อร์มาก ๆ
           ผูเอ่อร์ชา เปรียบไปก็เหมือนกับชาฝรั่งนั่นแหละครับ แต่ชาฝรั่ง ง่าย ๆ คือชาลิปตัน ยังมีความหอมของใบชาอยู่มาก แต่ความเข้มข้นของชาฝรั่งลิปตัน ยังสู้ความข้นเข้มของน้ำชาผูเอ่อร์ไม่ได้
           ชาผูเอ่อร์จึงเป็นชาจีนเพียงชนิดเดียว ที่สามารถนำมาใส่มะนาว ครีม และน้ำตาลกินดื่มแบบชาฝรั่งได้ดีทีเดียว
           แต่ตัวไหงเองชอบดื่มชาผูเอ่อร์แบบดั้งเดิมครับ บอกไม่ถูกนะครับ ว่าชอบเพราะอะไร น่าจะติดลิ้นอยู่ที่ความนุ่มนวลของน้ำชามากกว่าครับอาโก ไหงชอบดื่มผูเอ่อร์ได้ทั้งแบบร้อน และเย็น แต่แบบร้อน ที่มีไอน้ำระเหยขึ้นมาจะได้รสชาติของความนุ่มมากกว่าเอาน้ำชาผูเอ่อร์ไปแช่ตู้เย็น...
           ไหงเป็นคนที่ติดการดื่มน้ำเย็นจัด จึงชอบชงชาผูเอ่อร์ใสเหยือกแก้วแช่ตู้เย็นไว้ดื่มให้หมดภายในวันเดียวจะดีกว่าเก็บไว้ข้ามวันข้ามคืน 
            อาเฉิงโกลองเสาะหามาดื่มดูสิครับ ดีไม่ดี อาจจะหลงไหลในรสชาติของชาผูเอ่อร์เหมือนไหงก็เป็นได้
            ไหงมีชาผูเอ่อร์ติดบ้านอยู่บ้างครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้ว คิดว่าถ้าเข้าจีนเที่ยวหน้าต้องหอบกลับมาบ้าง เพราะจะมีลูกค้าสั่งซื้ออยู่เป็นระยะ ส่วนชาจีนแบบอื่น ไหงก็มี เถียะกวนอิม ของแท้จากมณฑลฮกเกี้ยน ทุกวันนี้ยังไม่กล้าแกะออกมาชงดื่ม เพราะมันแพงครับ เอาไว้พวกเราคนกันเองแวะมาเยี่ยมเยียน ไหงคงจะถือโอกาสเอาออกมาชงซึดด้วยกันให้หอมปากหอมคอกันไปเลยดีไหมครับ.
            และหากอาโก และทุกท่าน อยากได้ชาอะไร ลองบอกไหงได้นะครับ ไหงเก็บไว้ขายก็มีบ้าง ตอนนี้ที่เหลืออยู่ (ชาจากประเทศจีน) มีชาผูเอ่อร์เม็ดกลม รสชาติดีใช้ได้ ไม่แพงด้วย และมีชาอูหลงก้านอ่อน กับชา เถียะกวนยิน หรือเทียะกวนอิม ครับ
            ส่วนชาเชียงรายชั้นดี ไม่มีปัญหาครับ อยู่ใกล้มือ หยิบจับแป๊ปเดียวก็ส่งได้เลย
            หวังว่าที่ไหงเขียนแบบพื้น ๆ คงพอให้อาเฉิงโกเห็นภาพได้ไม่มากก็น้อยนะครับ. 
รูปภาพของ ฉินเทียน

ชาจากมณฑลไต้หวัง ซึ่ง ไหง มี คือ...

鐵 觀 音 Ti-kuan-yin

เรื่อง "ชา" มีผู้รู้ในเวปฯแห่งนี้ มีโก๊อาคม และยับสินฝ่าโก๊ ครับ หรือ สมาชิกเวปฯ ท่านอื่นๆ มีข้อมูล หรือจะจัดงานเกี่ยวกับ "ชาจีน" อีก จะทำให้วงการ"ชาจีน" แพร่หลายไปทั่วโลก ครับ  

http://hakkapeople.com/node/2856

รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

10 อันดับชาจีนยอดนิยม

中國十大名茶 : 10 อันดับชาจีนยอดนิยม

(一)龍井茶 - 産於杭州西湖龍井獅峰山

 

(二)黄山毛峰 - 産於安徽省南部

 

(三)鐵觀音 - 産於福建省安溪縣

 

(四)大紅袍 - 産於福建省武夷岩山

(五)君山銀針 - 産於湖南省洞庭湖的君山

 

  (六)白毫銀針 - 産於福建省東北部的政和縣

 

(七)白牡丹 - 産於福建省福鼎縣

 

(八)茉莉花茶 - 又名報恩茶 - 名茶加茉莉花  産於北京

 

(九)碧螺春 - 産於太湖中最大島嶼

 

(十)凍頂烏龍茶 - 産於台灣凍頂山

การดื่มชา...?

                      ที่บ้านไหง่มีชาแบบที่กว่างหมิ่นโกลง อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง แต่ที่ไม่ได้ลงอย่างแบบเป็นก้อนกลมๆ กับชนืดม้วนเป็นใบแหลมๆที่เรียกว่า " ขู่ติงฉา " และชาไต้หวันอย่างดี ก.ก.ละห้า-หกพัน ไหง่ดื่มแต่ไม่ค่อยรู้รสจริงๆของมันมากนัก เพราะ...

                      ไหง่เอาชาต่างชนิดแบบถูกใส่มาก แบบแพงใส่ 1 ใน 3 แถมนําชงชาใช้ตะไคร้ลงไปต้ม รสชาติชาแท้ๆจึงไม่มี มีแต่รสผสม ทําไมดื่มแบบนี้...

                       ก็เพื่อใช้ดื่มเป็นยา เป็นทั้งยาละลายลิ่มเลือด และล้างไขมัน ซึ่งก็ได้ผลจริงๆ โดยการทดลองเก็บนําปัสสาวะเทเก็บรวมไว้ 1 อาทิตย์ แล้วเอามาเททิ้ง จะเห็นคราบไขมันมันตกตะกอน และการผสมชาต่างชนิดต่างสถานที่ปลูก ก็เพื่อให้ได้สารที่หลากหลาย เพื่อรักษาร่างกายภายใน นี่คือวิธีการดื่มชาของไหง่!

ขอบพระคุณ

ขอบพระคุณสำหรับบทความดีๆครับ โดยส่วนตัวชื่นชอบชาจีนและชาอู่หลงไต้หวันมากๆครับ

รูปภาพของ ฉินเทียน

( 茶 )

ชา ได้รับความนิยมบริโภคเป็นอันดับ 2 รองจากน้ำเปล่า เพราะตำรายาจีนเอาชามาเป็นยารักษาโรค ให้มีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันวงการชา ฯลฯ ในมุมมองของชาวตะวันตก ท่องอารยธรรมอาหาร เรื่องราวของชา 12May14 by LadyBimbette

รูปภาพของ ฉินเทียน

[ 茶 ]

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal