หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติหน่วยงานต่างๆ

รูปภาพของ webmaster

รายการประวัติ หน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้ลงบันทึกในเว็บนี้แล้ว

(หากมีหน่วยงานใดมีข้อมูลสมบูรณ์ สามารถนำมาแจ้งเพิ่มที่นี่ได้ hakka@hakkapeople.com)


รายละเอียดประวัติสมาคม

ไม่ทราบว่าอักษรจีน ลงต่อท้ายชื่อที่เป็นอักษรไทยใด้อย่างไร

รบกวน ผู้ใดที่รู้บอกให้ผมทราบด้วย

รูปภาพของ อาฉี

ตัวไหน?

ท้ายชื่อแบบนี้ หรือเปล่า

_ _ _ 客家 會館 之歷史

"อักษรไทย" ที่ต้องการ หมายถึง คำอ่าน หรือ คำแปล ?

 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal