หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ทิศ

รูปภาพของ tonkla

หมวดทิศทาง

 

ลำดับ อักษรจีน
(ตัวเต็ม)
อักษรจีน
(ตัวย่อ)
แคะลึก แคะตื้น คำแปล English
1 西 西       west
2       east
3       north
4 東北 东北       the Northeast
5 西北 西北       Northwest
6            
7            
8            
9            
10            

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal