หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บล็อกของ Hsiao

การประกวดเด็กสุขภาพดี คศ. 1940 / พศ. 2483

ไหง่เจอภาพหนึ่งเป็นการประกวดสุขภาพเด็กจัดโดยสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย จัดประกวดสุขภาพเด็กที่แข็งแรง เมื่อ พ.ศ. 2483 เป็นภาพถ่ายไว้ที่อาคารด้านหน้าสมาคมจีนแคะ


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal