หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บล็อกของ pinglinรูปภาพของ pinglin

รวบรวมเรื่องราวของ 謝聖仙娘 ( เจี่ยเทพธิดา )

ขออนุญาตตั้งเป็นกระทู้แรกของการมาเยือนเว็บไซต์นี้ครับ

กระผมเซี่ยงเจี่ย จากหมู่บ้านเหม่าเหยิน ตำบลทึงแค อำเภอฮงสุน


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal