ปทานุกรม ภาษาจีนปันซันขัก (ฮากกาสำเนียงฟุงสุ่น) แปลไทย
 
คำนำp.1-2
การใช้p.3-4
p.5-24
ข-คp.24-35
p.35-43
p.44-61
ฉ-ชp.61-81
ซ,สp.81-108
p.108-118
ถ-ทp.118-135
p.136-141
p.141-152
ผ,พp.152-164
ฝ,ฟp.164-180
p.180-179
p.197-219
p.219-239
p.239-248
ห,ฮp.249-265
p.265-270