ปทานุกรม ภาษาจีนปันซันขัก (ฮากกาสำเนียงฟุงสุ่น) แปลไทย
 

คำนำ

p.1-2
การใช้
p.3-4
p.5-24
ข-ค p.24-35
p.35-43
p.44-61
ฉ-ช p.61-81
ซ,ส p.81-108
p.108-118
ถ-ท p.118-135
p.136-141
p.141-152
ผ,พ p.152-164
ฝ,ฟ p.164-180
p.180-179
p.197-219
p.219-239
p.239-248
ห,ฮ p.249-265
p.265-270


สำหรับท่านที่ต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ รวมทุกหน้า เพื่อสะดวกในการพิมพ์
Load ได้ที่นี่ Hk-Th_AllPage.pdf 171 MB (179,969,782 bytes)